Databasdesign, 7.5 hp

Kursmomentet ger grunderna för teorin för databaser, kunskaper och färdigheter i design av databaser. Grundläggande begrepp som dataoberoende, datamodell, entiteter, relationer mellan entiteter, attribut, nycklar, funktionellt beroende gås igenom. Olika aspekter av design av databaser behandlas som datamodellering, normalisering, och frågespråk. Under kursen behandlas väsentligen den relationella modellen och relationella databaser, men ger även en introduktion till alternativa ansatser inom databasarkitektur. Hur användningen av databaser realiseras genom databashanteringssystem behandlas inklusive olika frågor som rör drift av sådana system som transaktionshantering, återhämtning vid fel, säkerhet, datas tillförlitlighet och olika accessmetoder. Kursmomentet omfattar även praktiska övningar i design av databaser samt skapande och bearbetning av sådana med hjälp av fråge- och programspråk.

Schema

OBS! Med anledning av att statistikerna i år inte läser samman med SVP har antalet workshop-grupper bantats från tre till två. Detta innebär att workshop-passen kommer att förläggas 10-12 resp 13-15 de kommande tisdagarna. Gå igenom det uppdaterade schemat nedan och se till att du hamnar i rätt grupp.

Uppdatering 171003: Det första workshop-passet tis 10/10 flyttas från kl 10 till att börja redan kl 9.

Uppdatering 171012: Jag har lagt till ett handledningspass måndag 16/10 då jag kommer att uppehålla mig i datasalen (Linux-labbet). Kom gärna dit och jobba med workshops, eller med examinationsuppgifterna.  

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare Relaterad läsning
tors 28/9 10-12 Kursintroduktion samt Föreläsning 1 - Introduktion till databasdesign MC313 DJ Kapitel 1-2, 10-11
fre 29/9 10-12 Föreläsning 2 - Semantisk modellering MC413 DJ Kapitel 12-13, 16
mån 2/10 10-12 Föreläsning 3 - Logisk databasdesign MA166 DJ Kapitel 4, 14, 17
tis 3/10 10-12 Workshop 1 - MySQL och phpMyAdmin (grupp 2) MA376 (Linux-labbet) DJ
13-15 Workshop 1 - MySQL och phpMyAdmin (grupp 1) MA376 (Linux-labbet) DJ
tors 5/10 10-12 Föreläsning 4 - SQL, del 1 MC413 DJ Kapitel 6
mån 9/10 10-12 Föreläsning 5 - SQL, del 2 MC413 DJ Kapitel 7-8
tis 10/10

OBS!
Ny tid

9-11

Workshop 2 - SQL (grupp 2) MA376 (Linux-labbet) DJ
13-15 Workshop 2 - SQL (grupp 1) MA376 (Linux-labbet) DJ
tors 12/10 10-12 Föreläsning 6 - Fysisk databasdesign MC413 DJ Kapitel 18-19
mån 16/10 10-12 Föreläsning 7 - Programmering för databasaccess MC413 DJ Kapitel 29-30
13-14.30 Handledning MA376 (Linux-labbet) DJ
tis 17/10 10-12 Workshop 3 - Programmering för databasaccess (grupp 1) MA376 (Linux-labbet) DJ
13-15 Workshop 3 - Programmering för databasaccess (grupp 2) MA376 (Linux-labbet) DJ
tors 19/10 10-12 Föreläsning 8 - Informationslager och datakvalitet MC413 DJ Kapitel 31-34
mån 23/10 10-12 Föreläsning 9 - Databasadministration och distribuerade databaser MC413 DJ Kapitel 3, 20-22, 24-26
tis 24/10 10-12 Föreläsning 10 - Alternativa databasansatser MC413 DJ Kapitel 27-28. PDF:erna "NoSQL Databases" samt "An Overview of Present NoSQL Solutions and Features" (tillhandahålls via Cambro).
13-15 Workshop 4 - Tillämpad ER-modellering och normalisering samt frågestund inför tentamen MA166 DJ
fre 27/10 09.00-13.00 Tentamen Östra paviljongen OBS! Ingen akademisk kvart. Kom en stund före utsatt tid.
tis 7/11 13.00 Tentamensgenomgång MC313 DJ OBS! Ingen akademisk kvart. Vi drar igång när John W är klar med er prick 13.
fre 8/12 09.00-13.00 Omtentamen Östra paviljongen OBS! Ingen akademisk kvart. Kom en stund före utsatt tid.

Kurslitteratur

Database systems : a practical approach to design, implementation, and management 
Connolly Thomas M., Begg Carolyn E. 
6. ed., global ed. : Harlow : Pearson Education Limited : 2015 : 1329, 5, 12, 6, 6, 18, 17, 14, 24 p. : 
ISBN: 1292061189 
Obligatorisk

Examination

Examinationen sker genom gruppuppgifter samt salstentamen. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Dan Johansson (DJ)