Systemteori och organisationsförändring, 7.5 hp SVP

Kursmomentet ger en introduktion till systemteori som en metod för att analysera komplexa verksamheter i syfte att förändra exempelvis en organisations verksamhetsprocesser. Med begreppet systemteori avses tvärvetenskapliga studier av olika typer av system. Systemteori ger kunskaper om och förståelse för systemtänkande och hur system kan studeras och analyseras. Momentet behandlar även upphandling av informationssystem. Upphandling är den term som beskriver processen att införskaffa produkter eller tjänster. Inom informationsteknikområdet genomförs upphandlingar bl.a. för att införskaffa teknisk utrustning, programvara eller tjänster som exempelvis support och systemutveckling. Två centrala delar av en upphandlingsprocess är de val och värderingar som måste göras i samband med anskaffning av informationssystem samt att kunna följa och förhålla sig till dator- och informationsteknikens utveckling.

Preliminärt Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
Ti 31/10 13-15 Kursintro MA456 TN
To 2/11 13-16 Systemtänkande N360 TN
Ti 7/11 13-16 Systemteori MA456 TN
To 9/11 9-12 Systemanalys MA456 TN
Ti 14/11 9-12 Systembeskrivningar MA456 TN
To 16/11 9-12 Systemaktivitetsmodeller MA456 TN
Ti 21/11 13-15 Om offentlig upphandling MA121 RH
On 22/11 9-12 Redovisning Systemanalys (Grupp B)
(Examinerande moment)
MA456 TN
On 22/11 13-14 Om upphandlingsuppgiften MA456 TN
On 22/11 14-16 Redovisning Systemanalys (Grupp A)
(Examinerande moment)
MA456 TN
To 23/11 9-12 Om kravhantering (Grupp A) TA304 TN
To 23/11 13-16 Om kravhantering (Grupp B) MA136 TN
To 30/11 9-12

Redovisning IT-upphandling (Grupp A)
(Examinerande moment)

MC313 TN
To 30/11 13-16 Redovisning IT-upphandling (Grupp B)
(Examinerande moment)
MC313 TN

Kurslitteratur

Stowell Frank A., Welch Christine Elizabeth (2012). The manager's guide to systems practice: making sense of complex problems. Chichester: John Wiley & Sons.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Under detta kursmoment kommer du att arbeta med olika examinationer, både individuellt och i mindre grupper. Mer information om dessa ges vid kursmomentets start.

Lärare

Torbjörn Nordström