Samhällets digitalisering SVP, ht 2017

Välkommen till kursmomentet Samhällets digitalisering höstterminen 2017! Kursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Schema

Dag Datum Tid Lokal Aktivitet Lärare

Mån

28/8

8.30-10

MA456

Om kursens innehåll och undervisning

RH

Tis

29/8

10-12

MA456

Om universitetet och informatikämnet

TN

Ons

30/8

13-15

MA456

Informationsteknikens historia

RH

Tors

31/8

13-15

MA456

Om automatisering

RH

Mån

4/9

8-12

MA376

Datorintroduktion - Gr 1

ÅH

13-17

MA376

Datorintroduktion - Gr 2

ÅH

Tis

5/9

9-12

MA456

Om olika maskinåldrar

TN

13-14

UB:s infodisk

Om UB och dess resurser

MO

Ons

6/9

8-11.30

MA376

Datorintroduktion - Gr 3

ÅH

 11.30-13

MA121

Välkomstarrangemang Informatik

UHW

13-14

MA456

Info om SVP

14-16

MA456

Om digital ekonomi

RH

Tors

7/9

9-12

MA456

Muntlig och skriftlig presentation

RH

13-14.30

Universum Lindellhallen

Välkomstmässa Umeå universitet

Fre

8/9

9-12

MA456

Om policies för framtiden

TN

23.55

Cambro

Inlämning uppgift 1a

-

Mån

11/9

10-12

MA456

Reservtid

-

Tis

12/9

10-12

MA456

Om kritiskt tänkande

TN

13-15

Cambro

Handledning individuella uppgifter

RH/TN

Ons

14/9

Studentsportardag

-

Ti

19/9

9-16

TNs rum

Handledning grupparbete

TN

Tis

19/9

9-10

Cambro

Handledning temapapper

RH

23.55

Cambro

Inlämning uppgift 1b

-

Mån

25/9

9.00-12

MA176

Presentation temapapper (grupp 1)

RH

13.00-15

MC413

Presentation temapapper (grupp 2)

RH

15.00-17

MC413

Presentation temapapper (grupp 3)

RH

Tis

26/9

9.00-12

MA456

Presentation temapapper (grupp 4)

TN

13.00-15

MA456

Presentation temapapper (grupp 5)

TN

23.55

Cambro

Inlämning uppgift 1c (temapapper)

-

Ons

27/9

9-15

MA456

Redovisning grupparbete och kursutvärdering

-

9-11.30

12.30-15

Grupp 1-4

Grupp 5-8

23.55

Cambro

Inlämning uppgift 2 (Grupparbete)

-

23.55

Cambro

Inlämning uppgift 1d

-

Kurslitteratur

Den andra maskinåldern: arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi. Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew. Göteborg: Daidalos: 2015: 338 s.
ISBN: 9789171734402 (inb.)

Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok. Eriksson Lars Torsten, Hultman Jens. 2. uppl.: Stockholm: Liber: 2014: 211 s. ISBN: 9789147114382

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

För den som vill läsa på om ITs och Internets framväxt kan denna bok vara intressant (den måste dock inte läsas)

Computing: a concise history. Ceruzzi Paul E. Cambridge, Mass.: MIT Press: 2012.: 199 s. ISBN: 9780262517676

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. Momentets examinationer beskrivs mer utförligt i dokumentet Kurspresentation som finns tillgängligt i Cambro.

Lärare

Rikard Harr

Åke Holmlund

Torbjörn Nordström

Göran Landgren

Magnus Olsson (UB)