Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, HT 2017

I detta kursmoment fördjupas redigering och postproduktion som kunskapsområde och profession. Kursmoment behandlar postproduktionens ingående tekniker och verktyg med ett fokus på visuella effekter. De krav som postproduktionsprocessen ställer på planering och genomförande av preproduktions- och produktionsprocessen behandlas både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Olika typer av visuella effekter så som komposition, färgarbete och greenscreen-tekniker, hanteras ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Slutligen berörs hur rörlig grafik kan användas och framställas.

Schema

V Dag Datum Grupp 1 Grupp 2 Aktivitet Lokal Lärare
39 tors 28/9 13-15 Kursintro och föreläsning – Visuella effekter och dess historia

Kickoff – examinationsuppgifter
MA176 JL
fre 29/9 8-10 10-12 Workshop 1 – Grundläggande animation MA336 JB
40 tis 3/10 13-15 10-12 Workshop 2 – Motion graphics MA336 JB
ons 4/10 8-17 Konceptutveckling (eget arbete) – Individuell uppgift (G/VG) MA336/MA382
tors 5/10 Tider mellan 10:00-15:30 Konceptavstämning – Individuell uppgift (G/VG)
Obligatoriskt

Bokning av tid på Cambro. 10 minuter per student.
MA382 JL/JB
fre 6/10 10-12 Föreläsning – Arbetsflöde och inspelningsteknik för visuella effekter MA156 JL
41 mån 9/10 10-12
 
13-15 Workshop 3 – Inspelningsteknik och greenscreen MA382 JL
tis 10/10 10-12 8-10 Workshop 4 – Compositing och color grading MA336 JB
tors 12/10 10-12 13-15 Workshop 5 – Avancerad compositing, tracking och rotoscoping MA336 JL
sön 15/10 23:55 Inlämning film och presentation inför seminarium – Individuell uppgift (G/VG) Mediaservern
42 mån 16/10 9-12 Förberedelse inför seminarium:
  1. Grupper för utvärdering á 3-4 studenter presenteras i Cambro 16/10 kl. 9:00
  2. Produktionerna för utvärdering görs samtidigt tillgängligt i gruppens mapp
  3. Varje student förbereder feedback till gruppens övriga medlemmar
Cambro
13-17 Seminarium - Individuell uppgift (G/VG) MA456 JL/JB
tis 17/10 17:00 Inlämning dokumentation (valbar, VG-grundande) - Individuell uppgift (G/VG) Cambro
ons 18/10 13-15 10-12 Workshop 6 – Matchmoving och 3D MA336 JL
tors 19/10 Tider mellan
9:00-12:00
Handledning – Gruppuppgift (G)
Obligatoriskt

Bokning av tid på Cambro. 30 minuter per grupp.
MA382 JL/JB
13-16 Handledning i labb MA336/MA476 JL
fre 20/10 Hallaballo
Möt andra filmskapare, filmarbetare och filmstudenter. Anordnas av Film i Västerbotten.

Mer info och anmälan: 
http://filmivasterbotten.com/2017/07/hallabalo-20-oktober-i-skelleftea/
Skellefteå
43 Eget arbete 
44 mån 30/10 12:00 Inlämning film – Gruppuppgift (G) Mediaservern
13-16 Presentation – Gruppuppgift (G)

Gemensam kursutvärdering
MIT-place, Seminarie-rummet JL/JB
23:55 Inlämning dokumentation– Gruppuppgift (G) Cambro

Kurslitteratur

Shaw Austin, Shaw Danielle
Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design
Burlington : Focal Press : [2015] : 334 s. : 
ISBN: 9781138812093 
Obligatorisk

Block Bruce A 
The visual story : creating the visual structure of film, TV and digital media 
2nd ed. : Amsterdam : Focal Press/Elsevier : 2008 : xii, 297 p. : 
ISBN: 9780240807799 (pbk.)
Obligatorisk

Griffiths Keith 
The Manipulated Image 
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies December 2003 9: 12-26. : 2003 : 
URL: http://con.sagepub.com/content/9/4/12.full.pdf+html 
Obligatorisk

Higgins Scott 
A New Colour Consciousness: Colour in the Digital Age 
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. December 2003 9: 60-76. : 2003 : 
URL: http://con.sagepub.com/content/9/4/60.full.pdf+html 
Obligatorisk

Skjulstad Synne 
Communication design and motion graphics on the Web 
Journal of Media Practice, 8:3, 359-378. : 2007 : 
URL: http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.8.3.359_1 
Obligatorisk

Examination

Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom seminarium, individuella inlämningsuppgifter och genomförande av en gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Joakim Lidström (kursansvarig)
Johan Bodén