Design i teori och praktik, HT 2017

Under momentet behandlas och fördjupas den begreppsapparat inom interaktionsdesign som introducerats under tidigare kursmoment. Designprocessen studeras teoretiskt, empiriskt och praktiskt, med avsikt att orientera i och skapa förståelse för designarbete och designprocesser inom digital medieproduktion. Med fokus på teoretiska och metodologiska frågeställningar om design, utforskas betydelsen av balanserade avvägningar mellan funktionalitet och upplevelserikedom vid design av digitala medieproduktioner. Förmågan att kommunicera och strukturera eget designarbete, är av särskild betydelse och fokus.

Schema

Aktiviteter i fet stil är obligatoriska.

Vecka Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
44 tis 31/10 10-12 Kursintroduktion MC413 JL/ACF
ons 1/11 10-12 Föreläsning: Projektledning 1 MC413 JL
13:00-15:00 Gäst från Örnsköldsviks kommun: Gruppuppgift MKV N420 JL
tors 2/11 13-15 Föreläsning: Projektledning 2 MC313 JL
fre 3/11 13-15 Workshop: Projektledningsmetodik MA456 JL
45 mån 6/11 10-12  Kick-off: Gruppuppgift EXT MA456 JL
tis 7/11 13-15 Föreläsning: Designteori 1 MC413 ACF
tors 9/11 10-12 Föreläsning: Designteori 2 MC413 ACF
fre 10/11 9-12 Pitch: Gruppuppgift MKV Seminarierummet,
MIT-place
JL
46 mån 13/11 13-15 Föreläsning: Designteori 3 MC413 ACF
ons 15/11 13-15 Föreläsning: Designteori 4 MC313 ACF
fre 17/11 9-12 Föreläsning: Designteori 5

OBS: Inställd pga VAB/sjukt barn. Flyttad till måndag 27/11 13-15 i MA456.
MA456 ACF
17:00 Inlämning: Individuell uppgift 1 Cambro
47 mån 20/11 9-12 Avstämning: Gruppuppgift MKV
Tider i Cambro
MA382 JL/ACF
ons
 
22/11 9-12 Avstämning: Gruppuppgift EXT
Tider i Cambro
MA382 JL/ACF
17:00 Inlämning: Gruppuppgift EXT – utvärdering Cambro
fre 24/11 10-1620-22
Branschdagen UEFF 

samt

Filmare möter filmare

Anmälan och mer information:
http://2017.ueff.se/evenemang/branschdagen-2017/

Anmälan
Vävenscenen,
Väven 


Rex
48 mån 27/11 9-12 Avstämning: Gruppuppgift MKV
Tider i Cambro
MA382 JL/ACF
13-15 Föreläsning: Designteori 5 MA456 ACF
tis 28/11 17:00 Inlämning: Individuell uppgift 2 Cambro
ons 29/11 9-12 Avstämning: Gruppuppgift EXT
Tider i Cambro
MA382 JL/ACF
fre 1/12 17:00 Inlämning: Gruppuppgift EXT – konceptpresentation Cambro
49 mån 4/12 9-12 Avstämning: Gruppuppgift MKV
Tider i Cambro
MA382 JL/ACF
ons 6/12 9-12 Avstämning: Gruppuppgift EXT
Tider i Cambro
MA382 JL/ACF
fre 8/12 10:00-12:00 Genrep inför redovisning
Tider i Cambro
MA456 JL/ACF
17:00 Inlämning: Individuell uppgift 3 Cambro
50 mån 11/12 13-17 Redovisning: Gruppuppgift MKV Black Box, Sliperiet JL/ACF
tis 12/12 17:00 Inlämning: Gruppuppgift MKV – reflektion Cambro JL
ons 13/12 10-12 Avstämning: Gruppuppgift EXT
Tider i Cambro
MA382 JL/ACF
tors 14/12 17:00 Inlämning: Gruppuppgift MKV – film Media-servern
51 ons 20/12 9-12 Avstämning: Gruppuppgift EXT
Antingen på plats i MA382 (vanlig tid) eller skriftligt via Cambro
MA382/Cambro JL
52

Eget arbete
2 tis 9/1 10-12 Genrep inför redovisning MA456 JL/ACF
13-15

Extrainsatt workshop med Mikael Johansson från MIT Game Lab vid Massachuttetts Institute of Technology (https://cmsw.mit.edu/). 
 

OBS! Anmälan senast 7/1 till Karin Danielsson. Se mer information om anmälan i mejlutskick och på Cambro.

MA456
ons 10/1 13:00-16:00 Redovisning: Gruppuppgift EXT Seminarierummet,
MIT-place
JL
fre 12/1 17:00 Inlämning: Gruppuppgift EXT – film Media-servern
17:00 Inlämning: Individuell uppgift 4 (VG-grundande, valbar) Cambro

Examination

Examinationerna presenteras under kursintroduktionen och görs tillgängliga i Cambro under kursens första vecka.

Lärare

Joakim Lidström (joakim.lidstrom@informatik.umu.se)
Anna Croon Fors (anna.croon@umu.se)

Kurslitteratur

Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper 
Löwgren Jonas, Stolterman Erik 
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : xvi, 264 s. : 
ISBN: 91-44-04203-5 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Projektledning 
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina 
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 243 s. : 
ISBN: 978-91-47-11480-1 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Stolterman Erik 
The nature of design practice and implications for interaction design research 
International Journal of Design, 2(1), 55-65 : 2008 : 
Obligatorisk

Fällman Daniel 
The interaction design research triangle of design practice, design studies, and design exploration 
Design Issues, 24(3), 4-18 : 2008 : 
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).