Webbutveckling, ht 2017

Välkommen att läsa kursmomentet webbutveckling som är det sista momentet i kursen Digital medieproduktion 1!

Kursmomentet behandlar hur interaktionsdesign kan omsättas till webbaserade medieproduktioner. Stor vikt läggs vid förståelse och användning av HTML5, CSS och JavaScript.

Nedan hittar du schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till lärarna på kursmomentet.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Grupp Läsanvisningar Lärare
Tors 16/11 13-16 Kursintroduktion
Föreläsning: Design för webben
ma156 JB/DJ
Mån 20/11 9-11 Föreläsning: HTML mc313 DJ
13-15 Föreläsning: CSS mc313 JB
Tis 21/11 9-11 Workshop: Grunder i HTML ma476 1 JB
12-14 Workshop: Grunder i HTML ma476 2 JB
Tors 23/11 9-11 Workshop: HTML & CSS ma476 2 DJ
12-14 Workshop: HTML & CSS ma476 1 DJ
Fre 24/11 Branschdag på filmfestivalen
Mån 27/11 9-11 Workshop: Boxmodellen och positionering ma476 1 JB
12-14 Workshop: Boxmodellen och positionering ma476 2 JB
Tis 28/11 9-11 Workshop: Axure ma476 2 JB
12-14 Workshop: Axure ma476 1 JB
Tors 30/11  9-11 Workshop: Webbplatsutveckling ma476 1 JB
12-14 Workshop: Webbplatsutveckling ma476 2 JB
Mån 4/12 9-11 Workshop: Axure 2 ma476 2 JB
12-14 Workshop: Axure 2 ma476 1 JB
Tors 7/12 9-11 Workshop: Avancerad HTML & CSS 1 ma476 1 JB
12-14 Workshop: Avancerad HTML & CSS 1 ma476 2 JB
Mån 11/12 10-12 Föreläsning: Avancerad HTML och CSS mc413 DJ
Tis 12/12 12-14 Workshop: Avancerad HTML & CSS 2 ma476 2 DJ
14-16 Workshop: Avancerad HTML & CSS 2 ma476 1 DJ
Tors 14/12 9-11 Workshop: Responsiv webb ma476 1 DJ
12-14 Workshop: Responsiv webb ma476 2 DJ
Tis 19/12 9-11 Workshop: Avancerad webbplatsutveckling ma476 2 JB
12-14 Workshop: Avancerad webbplatsutveckling ma476 1 JB
Mån 8/1 10-12 Handledning ma476 DJ
Ons 10/1 10-12 Handledning ma476 JB
Fre 12/1 13-15 Handledning ma476 JB
Sön 14/1 23.55 Inlämning examinationer Cambro

Kurslitteratur

West
HTML5 Foundations
John Wiley & Sons : 2012 : 320 s. :
ISBN: 9781118356555

Referenslitteratur
David Benyon
Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI, UX and interaction design
3., [rev.] ed. : Harlow : Pearson/Education : [2013], cop. 2014 : xxx, 604 s. :
ISBN: 9781447920113

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.