Interaktionsdesign för digitala medier, 10 hp - hösten 2017, termin 1

Välkommen att läsa kursmomentet interaktionsdesign för digitala medier som inleder kursen Digital medieproduktion 1, 30hp!

I detta kursmoment introduceras interaktionsdesign för digitala medier som kunskapsområde och profession. Momentet behandlar därvidlag teoretiska och metodologiska frågeställningar om design och människa-datorinteraktion, med fokus på designarbetet och dess process vid utvecklandet av digital media. Detta kommer exempelvis i uttryck genom utveckling och utvärdering av prototyper. Under kursmomentet introduceras även teoretiska begrepp och ramverk för analys och förståelse av digitala medier och medieprodukters uppbyggnad.

Schema (ändringar kan komma att ske)

Dag Datum Tid Aktivitet Sal Lärare
mån 28/8 15:15-16:00 Kursintroduktion och registrering
http://www.student.umu.se/under-studietiden/studieverkstad/effektivare-studievanor/
MC413 KD
16-17 Rundvandring tillsammans med faddrar
tisd 29/8 8-10 Föreläsning: digital media - kontext och praktik grundläggande
begrepp
MC413
onsd 30/8 8-10
10-12
13-15
Workshop  interaktion
datainsamling
MC313 KD
fre 1/9 8-10 Föreläsning interaktion MC313 KD
mån 4/9 13-15 redovisning + workshop kreativitet och idégenerering MC413 KD
tisd 5/9 13-15 Föreläsning + introduktion individuell uppgift http://www.ub.umu.se/skriva kreativa närningar MC313 KD
onsd 6/9 11:30-13 Välkomstarrangemang informatik MA121 UW
6/9 13-15 Workshop prototyp MC413 KD
6/9 15:15-16 Introduktion Universitetsbiblioteket informationsdisken, UB Magnus Olsson
tors 7/9 10:00-14:30 Välkomstmässa för studenter till Umeå universitet, UmU och Umeå Kommun Universum
tors 7/9 14-16 Föreläsning  datainsamling MC413 KD
fre 8/9 9-12
13-16
Datorintroduktion, halvklass
Gruppindelning: se Cambro
Grupp 1: 
9-11 MA476
11-12 MA366
Grupp 2:
13-15 MA476
15-16 MA366
Åke Holmlund
tisd 12/9 9-12 Workshop utvärdering och analys MC313 KD
ons 13/9 Studentsportardag IKSU
tors 14/9 10:15-11:15 Frågestund inför tentamen MC313 KD
tors 14/9 11:15-12 Short Break - filmvisning och presentation MC313 Ruxandra Nedelcu
14/9 13-15 Karriärdag IT Umeå universitet Rotundan, universumhuset
fre 15/9 9:00-13:00 EXAMINATION: Salstentamen Östra paviljongen KD
18/9 8:00-10:30 Young startup-day
http://youngstartup.se
Vävenscenen, Black Box
mån 18/9 13:00 Uniaden
mån 18/9 13:15-13:34 Film i Västerbotten MC313 Lill Casslind
mån 18/9 13:45-15 Information grupparbete + föreläsning life logging MC313 KD
mån 18/9 15-16 Utrustningsintro Joakim Lidström
tisd 19/9 8-10 Workshop + föreläsning transmedia och projekt-planering MC313
19/9-22/9 Grupparbete KD
mån 25/9 10-14 Workshop, material av Christy Dena Transmedia MA456 KD
mån 25/9 14-15 Svenska tecknare MA456 Frida Hammar
onsd 27/9 8-12 Filmvisning, filmer skapade av DMP-studenter, år 2 MIT-place
tors 28/9 9-11 Avstämning grupparbete
 
handledning MC413
tis 3/10 9:00-12 Redovisning grupparbete MC313 KD
tors 5/10 14-16 Kursavslut, återlämning av tentamensskrivningar
 
MC313 KD
gästföreläsningar

tis 

10/10 08:00

Inlämning individuell uppgift

Cambro
Notera att gästföreläsningar kan tillkomma
lör 14/10 9:00-13:00 Omtentamen - kom i tid, senast 8:45 östra pav.

Notera att redovisningstillfället är obligatoriskt samt att vissa andra tillfällen kan så också vara. 

MC/MA = Mithuset

UB = Samhällsvetarhuset

Litteratur

Kursböcker

Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2016) Interaktionsdesign, Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/#9789144092072/Interaktionsdesign/

Den engelska orginalversionen från 2015 går också bra att använda: 
Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). Interaction Design-beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

Wikberg, N. Ericson, Å. & Törlind, P. (2016) Design: process och metod, Studentlitteratur, Lund.
https://www.studentlitteratur.se/#9789144108858/Design 

Artiklar 

Information publiceras inför kursstart

Examination

Examinationen sker genom salstentamen, individuell inlämningsuppgift och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Kursansvarig lärare

Karin Danielsson