Kurser i informatik, höstterminen 2017

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Informationssystem, 15hp

Kursplan

Samhällets digitalisering, 7,5hp Rikard Harr 170828- 170927     N
Informationssystem i organisationer, 7,5hp Lars Öbrand 170928-   171030     N

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Kursplan

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp Torbjörn Nordström 171031-171130     N
Verksamhetsmodellering, 7,5 hp Robyn Schimmer 171201-180114     N
Termin 3

Design av informationssystem, 30 hp

Kursplan

Programmeringens grunder, 7.5 hp Göran Landgren 170828-   170927  N
Databasdesign, 7.5 hp Dan Johansson 170928-   171030 N
Människa-datorinteraktion, 7.5 hp John Waterworth 171031-   171130 N
Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7.5 hp Göran Landgren 171201-   180114 N

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Informationssystem, 15hp

Kursplan

Samhällets digitalisering, 7,5 hp P O Ågren 170828-   170927 N
Informationssystem i organisationer, 7,5hp Lars Öbrand 170928-   171030 N
Termin 3

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Kursplan

Systemteori och organisationsförändring, 7.5 hp Rikard harr 171031-   171130 N
Verksamhetsmodellering, 7.5 hp Robyn Schimmer 171201-   180114 N

Digital medieproduktion

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Digital medieproduktion 1, 30hp

Kursplan

Interaktionsdesign för digitala medier, 10hp Karin Danielsson 170828-   171010 N
Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5hp Johan Bodén 171011-   171114 N
Webbutveckling, 12,5hp Johan Bodén 171115-   180114 N
Termin 3 

Digital redigering och postproduktion, 30hp

Kursplan

Digital videoredigering, 7,5hp Joakim Lidström 170828-   170927 N
Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5hp Joakim Lidström 170928-   171030 N
Design i teori och praktik, 15hp Joakim Lidström 171031-   180114 N

Masterprogrammet i IT Management

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

IT-innovation, 15hp*

Kursplan

Daniel Nylén 170828-   171030 N

IT-utveckling, 15hp*

Kursplan

Lars Öbrand 171031-   180114 N
Termin 3

IT-organisation, 15hp*

Kursplan

Johan Sandberg 170828-   171030 N

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Design för användarupplevelse, 15hp*

Kursplan

Rikard Harr 170828-   171030 N

Prototyper för interaktion, 15hp*

Kursplan

Fatemeh Moradi 171031-   180114 N
Termin 3

Användarforskning för interaktionsdesign, 15hp*

Kursplan

Viktor Kaptelinin 170828-   171030 N

Fristående kurser

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Introduktion till e-Government, 7.5 hp

Kursplan

Lars Öbrand 170828-   171030 Hf

CSS-baserad webbdesign, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Johan Bodén 170828-   171030 Hf

NoSQL-databaser, 7.5 hp

Kursplan

Göran Landgren 171031-   180114 Hf

Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Joakim Lidström 171031-   180114 Hf

Webbsystem och ramverk, 7.5 hp

Kursplan

Dan Johansson 171031-   180114 Hf

Öppenhet på Internet, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Annakarin Nyberg 170828-   171030 Hf

Informationssystem

Kursplan

Läses med SVP 170828-171030

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer

Kursplan

Läses med SVP 171031-180114

Fristående kurser avancerad nivå

Aktivitetsteori, 7,5 hp

Kursplan

Viktor Kaptelinin 171031-   180114 Hf

Design, innovation och ledning, 15 hp

Kursplan

Fatemeh Moradi 171031-   180114 N

* Ges också som fristående kurs.
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)

Visit our page in English for advanced level course schedules