NoSQL-databaser, 7.5 hp

Välkommen att läsa kursen NoSQL-databaser, 7,5 poäng, höstterminen 2016!

Viktig information om registrering på kursen

Du registrerar dig själv på kursen i Umeå universitets Studentportal. För att kunna registrera dig via portalen krävs det att du är antagen till kursen och att du har en så kallad CAS-användaridentitet och ett lösenord. I samband med att du fick ditt antagningsbesked, fick du också ett informationsbrev med närmare upplysningar om hur du aktiverar denna användare.

På webbplatsen <http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/> finns mer information om CAS-användaren.

Om du sökt kursen sent och inte fått någon CAS-användare måste du kontakta Umdac, Umeå universitets datorcentral, för att få en sådan. Deras stödcentrum nås på 090-7866300 alternativt <http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/>.

På webbplatsen <http://www.student.umu.se/registrering/> finns en manual om hur själva registreringen går till. Webbregistrering är öppen från fredag 28/10 till och med måndag 7/11.

Om lärmiljön Cambro

Kursen läses helt via nätet. Detta innebär att du kommer att bedriva dina studier via den webbaserade lärmiljön Cambro: <http://www.cambro.umu.se>

Lärmiljön använder vi till att genomföra alla för kursen nödvändiga aktiviteter, såsom inlämning och betygsrapportering av examinationer, information och diskussioner. Kursen innhåller alltså inga fysiska träffar.

För att logga in i Cambro (via länken CAS-login) måste du ha aktiverat din CAS-användare. Mer information om Cambro och CAS-användaren hittar du här: <http://www.student.umu.se/om-cambro>

När du registrerat dig på kursen och loggat in i Cambro med din CAS-användare kommer du att se kursen ”NoSQL-databaser (27200HT16)” som en valbar flik i din arbetsmiljö. Lärmiljön i Cambro öppnar i samband med kursstart den 1/11.

Kursinnehåll

Information om kursen innehåll finns i kursbeskrivningen i Cambro-sajten.

Kurslitteratur

NoSQL distilled : a brief guide to the emerging world of polyglot persistence
Sadalage Pramod J., Fowler Martin
Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley : 2013. : xix, 164 s. :
ISBN: 9780321826626
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen via Cambro-sajten)

Examination

Examinationen utgör av ett antal individuella uppgifter varav fyra är praktiskt orienterade mot de fyra databastyperna, en längre skrivuppgift och en VG-baserad uppgift.

Se Cambro-sajten för vidare instruktioner.

Lärare

Göran Landgren (kursansvarig)

Dan Johansson