Programmeringens grunder, 7.5 hp

Introduktion…

Schema

2016-09-27: Nyinsatt handledningspass, onsdag 28/9.

2016-09-01: Salsändringar - föreläsningarna 4, 5, 6 och 7 är flyttad till MA456.

2016-08-26: Schemaändring - föreläsning om filhantering flyttad från fredag 9/9 till måndag 12/9 och att ett av workshop-passen på måndag flyttas till eftermiddagen samma dag.

2016-08-15: Schemaändring - föreläsning 1 flyttat från onsdag till tisdag och workshop 1 från tisdag till onsdag

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
mån 29/8 10-12 Kursintroduktion + föreläsning 1 - objektorientering MA156 GL
tis 30/8 8-10 Föreläsning 2 - datatyper och klasser MC313 GL
ons 31/8 8-10 Workshop 1 (grupp 1) MA376 GL
10-12 Workshop 2 (grupp 2) MA376 GL
tors 1/9 8-10 Föreläsning 3 - kontrollstrukturer och arrayer MC313 GL
fre 2/9 10-12 Föreläsning 4 - objektorienterad programmering I MA456 GL
tis 6/9 8-10 Workshop 2 (grupp 2) MA376 GL
10-12 Workshop 2 (grupp 1) MA376 GL
ons 7/9 10-12 Föreläsning 5 - objektorienterad programmering II MA456 GL
tors 8/9 8-10 Workshop 3 (grupp 1) MA376 GL
10-12 Workshop 3 (grupp 2) MA376 GL
mån 12/9 8-10 Föreläsning 6 - filhantering MA456 GL
mån 12/9 10-12 Workshop 4 (grupp 2) MA376 GL
13-15 Workshop 4 (grupp 1) MA376 GL
tis 13/9 10-12 Föreläsning 7 MA456 GL
ons 14/9 8-10 Workshop 5 (grupp 1) MA376 GL
10-12 Workshop 5 (grupp 2) MA376 GL
tors 15/9 9-12 Handledning MA376/
MA476
GL
tis 20/9 9-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GL
tors 22/9 9-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GL
mån 26/9 9-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GL
ons 28/9 9-12 Handledning MA376 GL
ons 28/9 Kursmomentet avslutas

Kurslitteratur

Liang Daniel
Intro to Java Programming, Comprehensive Version, Global Edition
Pearson : 2014 :
URL: ISBN: 9781292070018
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Se Cambro!

Lärare

Göran Landren