Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7.5 hp

Kursmomentet syftar till att introducera studenterna till systemutveckling med avseende på teorier, metoder, tekniker och verktyg vid analys och modellering, samt de problem och frågeställningar som kan förknippas med detta arbete. Momentet behandlar grundläggande begrepp och modeller inom objektorienterad analys och design med hjälp av Unified Modeling Language (UML), samt framtagning av kravspecifikationer och modeller med utgångspunkt i en objektorienterad ansats. Kursmomentet hanterar även utmaningar inom systemintegration där flera system sammanfogas i ett affärssystem. Här introduceras studenten i metoder för systemintegration, med fokus på tjänsteorienterade metoder.

OBS!

Erik Vallgrens gästföreläsning är flyttad från onsdagen 11/1 till tisdag em den 10/1. Samma tid (13-15), samma sal (MC413).

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
fre 2/12 9-12 Kursintro + Föreläsning 1: introduktion till systemutveckling MC413 GL
mån 5/12 13-15 Föreläsning 2: Systemanalys MA166 GL
tors 8/12 13-15 Föreläsning 3: SOA MC313 DJ
mån 12/12 9-12 Föreläsning 4: Systemdesign MC413 GL
ons 14/12 10-12 Föreläsning 5: Systemutveckling, en överblick MC313 GL
tors 15/12 9.00-11.40 Grupphandledningar - separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
13-15 Föreläsning 6: SOAP- och REST-baserade webbtjänster MC313 DJ
fre 16/12 9.00-11.40 Grupphandledningar - separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
mån 19/12 8-10 Föreläsning 7 - Utveckling och drift av SOA MC313 DJ
mån 9/1 12-16 Grupphandledningar - separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
tis 10/1 8-12 Grupphandledningar- separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
13-15 Gästföreläsning - Enterprise-arkitektur inom e-hälsoområdet ur ett IT-/IS-perspektiv (Föreläsare: Erik Vallgren, Enterprise-arkitekt, Västerbottens Läns Landsting) MC413 DJ, EV
tors 12/1

13.00-15

Observera tiden

Gruppredovisningar (Obligatorisk närvaro)

13.00-14: Grupp 2, 5, 6 & 7

14.00-15: Grupp 1, 3 & 4

MA456

Kurslitteratur

Satzinger John W.
Introduction to systems analysis and design : an agile, iterative approach.
6th edition : Andover : Cengage Learning : 2014. : xxv, 492 pages :
ISBN: 9781473704749
Obligatorisk

Pulier, E. & Taylor, H.
Understanding enterprise SOA.
Greenwich, Conn.: Manning. : 2005.
ISBN: 1932394591
Obligatorisk

Examination

Se Cambro-sajten!

Lärare

Göran Landgren (kursansvarig)

Dan Johansson