Databasdesign, 7.5 hp

Kursmomentet ger grunderna för teorin för databaser, kunskaper och färdigheter i design av databaser. Grundläggande begrepp som dataoberoende, datamodell, entiteter, relationer mellan entiteter, attribut, nycklar, funktionellt beroende gås igenom. Olika aspekter av design av databaser behandlas som datamodellering, normalisering, och frågespråk. Under kursen behandlas väsentligen den relationella modellen och relationella databaser, men ger även en introduktion till alternativa ansatser inom databasarkitektur. Hur användningen av databaser realiseras genom databashanteringssystem behandlas inklusive olika frågor som rör drift av sådana system som transaktionshantering, återhämtning vid fel, säkerhet, datas tillförlitlighet och olika accessmetoder. Kursmomentet omfattar även praktiska övningar i design av databaser samt skapande och bearbetning av sådana med hjälp av fråge- och programspråk.

Tillägg och ändringar

Workshop för grupp 3 har uteslutits då statistikerna inte kommer att samläsa denna kurs med er i år.

Kapitel 4 hade fallit bort i läsanvisningen för Föreläsning 3. Schemat är nu uppdaterat.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare Läsanvisningar
tors 29/9 10-12 Kursintroduktion samt Föreläsning 1 - Introduktion till databasdesign MC313 DJ Kapitel 1-2, 10-11
fre 30/9 8-10 Föreläsning 2 - Semantisk modellering MC313 DJ Kapitel 12-13, 16
mån 3/10 15-17 Föreläsning 3 - Logisk databasdesign MC313 DJ Kapitel 4, 14, 17
tis 4/10 10-12 Workshop 1 - MySQL och phpMyAdmin (grupp 1) MA376 (Linux-labbet) DJ
13-15 Workshop 1 - MySQL och phpMyAdmin (grupp 2) MA376 (Linux-labbet) DJ
tors 6/10 8-10 Föreläsning 4 - SQL, del 1 MC313 DJ Kapitel 6
mån 10/10 8-10 Föreläsning 5 - SQL, del 2 MC413 DJ Kapitel 7-8
tis 11/10 10-12 Workshop 2 - SQL (grupp 2) MA376 (Linux-labbet) DJ
13-15 Workshop 2 - SQL (grupp 1) MA376 (Linux-labbet) DJ
mån 17/10 10-12 Föreläsning 6 - Fysisk databasdesign MA156 DJ Kapitel 18-19
13-15 Föreläsning 7 - Programmering för databasaccess MA156 DJ Kapitel 29-30
tis 18/10 10-12 Workshop 3 - Programmering för databasaccess (grupp 1) MA376 (Linux-labbet) DJ
13-15 Workshop 3 - Programmering för databasaccess (grupp 2) MA376 (Linux-labbet) DJ
tors 20/10 13-15 Föreläsning 8 - Informationslager och datakvalitet MA156 DJ Kapitel 31-34
mån 24/10 8-10 Föreläsning 9 - Databasadministration och distribuerade databaser MA166 DJ Kapitel 3, 20-22, 24-26
tis 25/10 13-15 Föreläsning 10 - Alternativa databasansatser MA166 DJ Kapitel 27-28. PDF:erna "NoSQL Databases" samt "An Overview of Present NoSQL Solutions and Features" (tillhandahålls via Cambro).
ons 26/10 10-12 Workshop 4 - Tillämpad ER-modellering och normalisering samt frågestund inför tentamen MA166 DJ
tors 27/10 16-20 Tentamen Östra paviljongen
lör 26/11 13-17 Omtentamen Östra paviljongen

Kurslitteratur

Database systems : a practical approach to design, implementation, and management 
Connolly Thomas M., Begg Carolyn E. 
6. ed., global ed. : Harlow : Pearson Education Limited : 2015 : 1329, 5, 12, 6, 6, 18, 17, 14, 24 p. : 
ISBN: 1292061189 
Obligatorisk

Examination

Examinationen sker genom gruppuppgifter samt salstentamen. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Dan Johansson (DJ)