Verksamhetsmodellering, 7.5 hp

Kursen behandlar hur processtänkande och verksamhetsmodellering kan användas i samband med utveckling av verksamheter av olika slag. Verksamhetsmodellering omfattar metoder och tekniker för att skapa en aktivitetsorienterad beskrivning av en verksamhet. Kursen förmedlar grunderna i processkartläggning och processbeskrivning. De processmodeller som skapas beskriver tjänster som ska levereras till kunder eller klienter, logiken i arbetsprocesser och deras samverkan, hur processerna bör passas in i en verksamhet och ledas samt hur IT kan brukas i dem. Under kursen sätts modelleringsarbetet in i ett större sammanhang som ett led i arbetet att öka en verksamhets kund-/klientorientering samt skapa förutsättningar för digitalisering och effektivisering. I samband med detta diskuteras på vilka sätt förändring av arbetsprocesser, organisatoriskt lärande och organisationsförändring samt användning av IT kan skapa mervärden för verksamheten.

Schema

Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
Fre 2/12 10-12 Kursintroduktion MC313 RS, UH
13-15 Detta är Lean MC313 RS
Mån 5/12 10-12 Lean i praktiken TA201 RS
13-16 Målhierarkier och kontextdiagram MC313 RS
Tis 6/12 13-16 Konceptdiagram MC313 RS
Ons 7/12 Intervjuer (förbokade tider)
Fre 9/12 13-16 Redovisning del A - examination 1 MC413 RS, UH
Mån 12/12 9-12 Processdiagram MC313 RS
Tis 13/12 Intervjuer (bokas av grupperna)
Ons 14/12 13-15 Gästföreläsning (tillsammans med BIT) MA121
Tor 15/12 13-16 Redovisning del B - examination 1 MC413 UH
Fre 16/12 9-12 Sekvensdiagram och sambandsdiagram N380 UH
Mån 19/12 Intervjuer (bokas av grupperna)
Ons 21/12 9-12 Redovisning del C - examination 1 Rum för lärande RS
Mån 9/1

12:00-12:45

Handledning individuell examination Chatten Cambro RS, UH
13-16 Processledning (tillsammans med BIT) MA121 UH
Fre 13/1 9-12 Redovisning del D - examination 1 MC413 RS, UH
Sön 15/1 Inlämning Examination 2

Kurslitteratur

Eriksson, H-E., Penker M. (2000). Business Modelling with UML. Business patterns at work.

Modig, N., Åhlström, N. (2013). Detta är LEAN. Lösningen på effektivitetsparadoxen.

Lärare

Robyn Schimmer (RS) – robyn.schimmer@umu.se (Kursansvarig)
Ulf Hedestig (UH)- ulf.hedestig@umu.se