Verksamhetsmodellering - BIT

Kursen behandlar hur processtänkande och verksamhetsmodellering kan användas i samband med utveckling av verksamheter av olika slag. Verksamhetsmodellering omfattar metoder och tekniker för att skapa en aktivitetsorienterad beskrivning av en verksamhet. Kursen förmedlar grunderna i processkartläggning och processbeskrivning. De processmodeller som skapas beskriver tjänster som ska levereras till kunder eller klienter, logiken i arbetsprocesser och deras samverkan, hur processerna bör passas in i en verksamhet och ledas samt hur IT kan brukas i dem. Under kursen sätts modelleringsarbetet in i ett större sammanhang som ett led i arbetet att öka en verksamhets kund-/klientorientering samt skapa förutsättningar för digitalisering och effektivisering. I samband med detta diskuteras på vilka sätt förändring av arbetsprocesser, organisatoriskt lärande och organisationsförändring samt användning av IT kan skapa mervärden för verksamheten.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
Fre 2/12 10-12 Kursintroduktion MA456 RH
13-15 Detta är Lean MA456 RH
Mån 5/12 10-12 Lean i praktiken MA456  RH
13-16 Målhierarki och kontextdiagram MA456 MS
Tis 6/12 13-16 Konceptdiagram MA456 RH
Ons 7/12 - Intervjuer (lärare bokar) - -
Tor 8/12 9.30-12 Handledning MC313 RH,MS
Fre 9/12 9-12 Redovisning examination 1A MA456 RH/MS
Mån 12/12 9-12 Processdiagram MA456 MS
Tis 13/12 - Intervjuer (studenter bokar) - -
13-16 Handledning MA456 RH/MS
Ons 14/12 13-15 Gästföreläsning MA121 -
Tor 15/12 9-12 Redovisning examination 1B MA456 RH/MS
Fre 16/12 9-12 Sekvens- och sambandsdiagram MA456 RH
Mån 19/12 - Intervjuer (studenter bokar) - -
14-16 Handledning MA456 RH/MS
Ons 21/12 9-12 Redovisning examination 1C MA456 RH/MS
Mån 9/1 13-16 Processledning MA121 UH
Tor 12/1 9-12 Redovisning examination 1D MA456 RH/MS
Sön 15/1 17.00 Inlämning av examination 2 Cambro -

Kurslitteratur

Business modeling with UML : business patterns at work. Eriksson Hans-Erik, Penker Magnus. New York : Wiley : 2000 : xix, 459 s. :

Detta är lean : lösningen på effektivitetsparadoxen. Modig Niklas, Åhlström Pär
2. uppl. : Stockholm : Stockholm School of Economics (SSE) Institute for Research [distributör] : 2012 : 169 s.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Lärare

Rikard Harr (kursansvarig)

Mikael Söderström (lärare)