Informationsteknik och organisationsförändring, 7.5 hp

Kursmomentet behandlar konsekvenser i samband med förändringsarbete i organisationer som helt eller delvis bygger sin verksamhet på de möjligheter som informationsteknik (IT) erbjuder. Digitalisering har fundamentalt förändrat förutsättningarna för organisationer att bedriva sin verksamhet. Förändringar i informationsteknik fordrar en föränderlighet i organisationer, vilket innebär både utmaningar och möjligheter då man inte kan planera eller genomföra verksamhets-förändringar utan att överväga IT. Momentet introducerar teorier, perspektiv och modeller relaterade till organisationer och informationsteknik för att förstå och adressera informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
tis 1/11 10-12 Kursintro MA176 TN
tors 3/11 13-15 IT-användningens historia MA176
7/11 13-15 Informationssystem MA176
tors 10/11 13-15 Organisationsteori MA176
14/11 9-12 Seminarium (Obligatoriskt) MA176
tis 15/11 10-12 De nya företagen MA166
tors 17/11 10-12 När produkten är digital MA166
21/11 10-12 Seminarium (Obligatoriskt) MA176
tis 22/11 13-15 IT och infrastruktur MA156
tors 24/11 13-15 Systemutveckling MA146
fre 25/11 8-10 IT och organisationsförändring MA176
28/11 10-12 Seminarium (obligatoriskt) MA166
ons 30/11 10-12 Kursavslutning MA166

Kurslitteratur

Laudon Kenneth C
Management Information Systems, Global Edition
ISBN: 9781292094007. Pearson : 2015 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare

Torbjörn Nordström