Samhällets digitalisering SVP, ht 2016

Välkommen till kursmomentet Samhällets digitalisering höstterminen 2016! Kursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Schema

Dag Datum Tid Lokal Aktivitet Lärare

Mån

29/8

10-12

MA456

Om kursens innehåll och undervisning

RH/AS

Tis

30/8

10-12

MA456

Om universitetet och informatikämnet

RH

12-13

MA121

Välkomstarrangemang Informatik

UHW

13-14

MA176

Information om SVP

GL

Ons

31/8

9-12

N300

Informationsteknikens historia

RH

Tors

1/9

10-12

Univ

Välkomstmässa Umeå universitet

-

13-15

N410

Om automatisering

RH

Fre

2/9

9-12

MC413

Om digital ekonomi

RH

12-

MC413

Umeå studentkår informerar

13-15

MC413

Om olika maskinåldrar

RH

Mån

5/9

8-12

MA476

Datorintroduktion grupp 1

ÅH

13-17

MA476

Datorintroduktion grupp 2

ÅH

Tis

6/9

13-14

UB:s infodisk

Om UB och dess resurser

MO

Ons

7/9

13-17

MA476

Datorintroduktion grupp 3

ÅH

Tors

8/9

10-15

MA456

Om kritiskt tänkande

AS

Fre

9/9

9-12

MC413

Om policies för framtiden

RH

Sön

11/9

23.55

Cambro

Inlämning Uppgift 1a

Mån

12/9

10-12

Cambro

Handledning individuella uppgifter

-

13-16

N410

Muntlig och skriftlig presentation

AS

Ons

14/9

Studentsportardag

-

Fre

16/9

23.55

Cambro

Inlämning Uppgift 1b

Mån

19/9

10-12

RH:s rum

Handledning grupparbete

RH

Tis

20/9

9-10

Cambro

Handledning temapapper

RH

13-16

MC413

Om integritet och övervakning

RH

Tor

22/9

10-12

MA456

Muntlig presentation Grupp 1

RH

13-15

MA456

Muntlig presentation Grupp 2

RH

15-17

MA456

Muntlig presentation Grupp 3

RH

Fre

23/9

10-12

MA456

Muntlig presentation Grupp 4

AS

13-15

MA456

Muntlig presentation Grupp 5

AS

23.55

Cambro

Inlämning Uppgift 1c (temapapper)

Mån

26/9

9-11

MA456

Redovisning (grupp 1-4) grupparbete/kursutvärdering

RH/AS

13-15

MA456

Redovisning (grupp 5-7) grupparbete/kursutvärdering

RH/AS

23.55

Cambro

Inlämning grupparbete och Uppgift 1d

-

Kurslitteratur

Den andra maskinåldern: arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
Göteborg: Daidalos: 2015: 338 s.
ISBN: 9789171734402 (inb.)

Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok
Eriksson Lars Torsten, Hultman Jens
2. uppl.: Stockholm: Liber: 2014: 211 s.
ISBN: 9789147114382

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

För den som vill läsa på om ITs och Internets framväxt kan denna bok vara intressant

Computing: a concise history
Ceruzzi Paul E.
Cambridge, Mass.: MIT Press: 2012.: 199 s.
ISBN: 9780262517676

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. Momentets examinationer beskrivs mer utförligt i dokumentet Kurspresentation som finns tillgängligt i Cambro.

Lärare

Rikard Harr

Angelica Svelander

Åke Holmlund

Göran Landgren

Magnus Olsson (UB)