Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, HT 2016

I detta kursmoment fördjupas redigering och postproduktion som kunskapsområde och profession. Kursmoment behandlar postproduktionens ingående tekniker och verktyg med ett fokus på visuella effekter. De krav som postproduktionsprocessen ställer på planering och genomförande av preproduktions- och produktionsprocessen behandlas både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Olika typer av visuella effekter så som komposition, färgarbete och greenscreen-tekniker, hanteras ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Slutligen berörs hur rörlig grafik kan användas och framställas.

Schema

V Dag Datum Grupp 1 Grupp 2 Aktivitet Lokal Lärare
39 tors 29/9 13-15 Kursintro och föreläsning – Visuella effekter och dess historia

Kickoff – examinationsuppgifter
MA156 JL
fre 30/9 8-10 10-12 Workshop 1 – Grundläggande animation MA336 JB
40 tis 4/10 13-15 10-12 Workshop 2 – Motion graphics MA336 JB
ons 5/10 8-17 Konceptutveckling (eget arbete) – Individuell uppgift 1 MA336/MA382
tors 6/10 Tider mellan 10:00-12:00
samt
13:00-15:30
Konceptavstämning – Individuell uppgift 1

Bokning av tid på Cambro. 10 minuter per student.
MA382 JL/JB
41 mån 10/10 Under dagen E-föreläsning – Arbetsflöde och inspelningsteknik för visuella effekter Cambro JL
8-17 Eget arbete – Individuell uppgift 1 MA336/MA476 JL (Vid behov)
tis 11/10 10-12
 
13-15 Workshop 3 – Inspelningsteknik och greenscreen MA382 JL
ons 12/10 10-12 8-10 Workshop 4 – Compositing och color grading MA336 JB
sön 16/10 23:55 Inlämning film inför seminarium – Individuell uppgift 1 Mediaservern eller Cambro
42 mån 17/10 9-12 Förberedelse inför seminarium:
  1. Grupper för utvärdering á 3-4 studenter presenteras i Cambro 17/10 kl. 9:00
  2. Produktionerna för utvärdering görs samtidigt tillgängligt i gruppens mapp
  3. Varje student förbereder feedback till gruppens övriga medlemmar
Cambro
13-17 Seminarium - Individuell uppgift 1 MA456 JL/JB
tis 18/10 10-12 13-15 Workshop 5 – Avancerad compositing, tracking och rotoscoping MA336 JL
17:00 Inlämning slutgiltig film och dokumentation - Individuell uppgift 1 Cambro, mediaservern
tors 20/10 Tider mellan
9:00-12:00
Handledning – Gruppuppgift

Bokning av tid på Cambro. 30 minuter per grupp.
MA382 JL/JB
fre 21/10 8-17 Eget arbete – Gruppuppgift JL (Vid behov)
43 mån 24/10 13-15 10-12 Workshop 6 – Matchmoving och 3D MA336 JL
tis 25/10 9-12 Handledning – Gruppuppgift MA336 JB
ons 26/10 8-17 Eget arbete – Gruppuppgift MA336 JL (Vid behov)
fre 28/10 13-16 Presentation – Gruppuppgift

Gemensam kursutvärdering
Rum för lärande (Hum-huset) JL/JB
44 mån 31/10 23:55 Inlämning – Gruppuppgift

Inlämning – Individuell uppgift 2, VG-grundande
Cambro, mediaservern

Kurslitteratur

Shaw Austin 
Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design
Focal Press : 2015 : 
Obligatorisk

Griffiths Keith 
The Manipulated Image 
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies December 2003 9: 12-26. : 2003 : 
URL: http://con.sagepub.com/content/9/4/12.full.pdf+html 
Obligatorisk

Higgins Scott 
A New Colour Consciousness: Colour in the Digital Age 
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. December 2003 9: 60-76. : 2003 : 
URL: http://con.sagepub.com/content/9/4/60.full.pdf+html 
Obligatorisk

Skjulstad Synne 
Communication design and motion graphics on the Web 
Journal of Media Practice, 8:3, 359-378. : 2007 : 
URL: http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.8.3.359_1 
Obligatorisk

Examination

Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom seminarium, individuella inlämningsuppgifter och genomförande av en gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Joakim Lidström (kursansvarig)
Johan Boden