Webbutveckling, ht 2016

Välkommen att läsa kursmomentet webbutveckling som är det sista momentet i kursen Digital medieproduktion 1!

Kursmomentet behandlar hur interaktionsdesign kan omsättas till webbaserade medieproduktioner. Stor vikt läggs vid förståelse och användning av HTML5, CSS och JavaScript.

Nedan hittar du schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till lärarna på kursmomentet.

Preliminärt schema

Detta schema kan komma att förändras närmare kursstart.

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Grupp Läsanvisningar Lärare
Ons 16/11 13-16 Kursintroduktion ma166 JB
Tor 17/11 13-15 Föreläsning: Interaktionsdesign & UX ma166 CW
Fre 18/11 8-10 Föreläsning: HTML mc413 JB
Mån 21/11 13-15 Föreläsning: Utvärdering UX ma146 CW
Tis 22/11 12-14 Workshop: HTML ma476 1 s. 1-45 JB
14-16 Workshop: HTML ma476 2 JB
Tor 24/11 9-11 Workshop: CSS ma476 2 s. 45-108 JB
13-15 Workshop: CSS ma476 1 JB
Fre 25/11 E-föreläsning - Positionering Cambro
13-14.30 Handledning HTML & CSS     ma336 JB
Mån 28/11 9-10 Case: Introduktion mc313 CW
10-13 Case: Grupparbete
13-16 Case: Presentationer ma166 CW
Mån 28/11  9-12 E-föreläsning - Positionering Cambro
13-15 Handledning HTML & CSS ma476/ma336 JB
Tis 29/11 9-11 Workshop: Responsiv webbdesign ma476 1 JB
13-15 Workshop: Responsiv webbdesign ma476 2 JB
Tor 1/12 10-12 Föreläsning: HTML5 & CSS3 mc413 JB
Fre 2/12 9-11 Workshop:HTML5 & CSS3 ma476 2 JB
13-15 Workshop:HTML5 & CSS3 ma476 1 JB
Mån 5/12 9-11 Föreläsning: JavaScript n380 DJ
Tis 6/12 9-11 Workshop: Formulär och validering ma476 1 s. 109-166 DJ
13-15 Workshop: Formulär och validering ma476 2 DJ
Tor 8/12 9-11 Föreläsning: jQuery och JSON mc413 DJ
Mån 12/12 10-12 Workshop: JavaScript/jQuery 1 ma476 2 s. 209-236 DJ
13-15 Workshop: JavaScript/jQuery 1 ma476 1 DJ
Tis 13/12 8-10 Workshop: JavaScript/jQuery 2 ma476 1 DJ
10-12 Workshop: JavaScript/jQuery 2 ma476 2 DJ
Ons 14/12 8-16 Eget arbete - Koncept
Tor 15/12 9-12 Handledning inför användartester och skisser ma382 JB/CW
Mån 19/12 9-12 Handledning: HTML/CSS/Javascript/jQuery ma476/ma336 JB/DJ
Mån 9/1 10-12 Handledning HTML/CSS ma476/ma366 JB
Tor 12/1 10-12 Handledning Javascript/jQuery ma476 DJ
Sön 15/1 23:55 Inläming examinationer Cambro

Kurslitteratur

West
HTML5 Foundations
John Wiley & Sons : 2012 : 320 s. :
ISBN: 9781118356555

Referenslitteratur
David Benyon
Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI, UX and interaction design
3., [rev.] ed. : Harlow : Pearson/Education : [2013], cop. 2014 : xxx, 604 s. :
ISBN: 9781447920113

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Kursansvarig Lärare - Johan Bodén

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Informatik

Roller:

Webbansvarig
Företrädare för lika villkor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, F444

Tel:

+46 90 786 65 93

E-postadress:

johan.boden@umu.seE-post 2

johan.boden@informatik.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Lärare - Charlotte Wiberg

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Informatik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, B463

E-postadress:

charlotte.wiberg@umu.seE-post 1

charlotte.wiberg@informatik.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Lärare - Dan Johansson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Informatik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, B460

Tel:

+46 90 786 63 57

E-postadress:

dan.johansson@umu.seE-post 2

dan.johansson@informatik.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/personal/dan-johansson/ Webbsida


Sidansvarig: Tina Lundmark

Utskriftsversion