Interaktionsdesign för digitala medier, 10 hp - hösten 2016, termin 1

Välkommen att läsa kursmomentet interaktionsdesign för digitala medier som inleder kursen Digital medieproduktion 1, 30hp!

I detta kursmoment introduceras interaktionsdesign för digitala medier som kunskapsområde och profession. Momentet behandlar därvidlag teoretiska och metodologiska frågeställningar om design och människa-datorinteraktion, med fokus på designarbetet och dess process vid utvecklandet av digital media. Detta kommer exempelvis i uttryck genom utveckling och utvärdering av prototyper. Under kursmomentet introduceras även teoretiska begrepp och ramverk för analys och förståelse av digitala medier och medieprodukters uppbyggnad.

Schema (ändringar kan komma att ske)

Dag Datum Tid Aktivitet Läsanvisn Sal Lärare
mån 29/8 10-12 Kursintroduktion och registrering
http://www.student.umu.se/under-studietiden/studieverkstad/effektivare-studievanor/
MC313 KD
tisd 30/8 9:00-10:00 Inspark  - flyttat till måndag (se tillfället ovan)
tisd 30/8 12:00-13:00 Välkomstarrangemang
Informatik
MA121 KD
ons 31/8 13-15 Information Umeå studentkår
Föreläsning
gästföreläsning Umeå Lunar Venture14:45-15:00
Dewdney & Ride, kap 1-2, MC313 KD
tors 1/9 10:00-14:30 Välkomstmässa för studenter, Umeå Universitet Universum
mån 5/9 10-12 Workshop digital media - kontext och praktik
ev besök magisterstudenter
Dewdney & Ride, 3, 7, 11, 15 (sid. 203-216) MC313 KD
mån 5/9 12-13 Gästföreläsning & filmvisning Short break MC313
tis 6/9 9-12
13-16
Datorintroduktion gruppindelning
se cambro
Grupp 1: 
9-11 MA476
11-12 MA366
Grupp 2:
13-15 MA476
15-16 MA366
ÅH
ons 7/9 10-12 Föreläsning Interaktion Preece et al, Kap 1-2
Dewdney & Ride, kap 19-20
MC313 KD
ons 7/9 13-15 Utrustning - genomgång (halvklass) MA382 Joakim Lidström
fre 9/9 12:15 Gästföreläsning svenska tecknare MC313
fre 9/9 13-15 Föreläsning Interaktion Preece et al, Kap 3-5, 
Dewdney & Ride, kap 16, 18 (sid. 241-248), 21 (sid. 277-287)
 
MC313 KD
tis 13/9 10-12 Workshop Datainsamling  Preece kap 7 MC313 KD
tis 13/9 13:15 Introduktion Universitetsbiblioteket, artikelsökning informationsdisken, UB Magnus Olsson
ons 14/9 Studentsportardag
 
En gång per termin ordnar Iksu och Upif studentsportardagar.
tors 15/9 9-10 Frågestund tentamen MC313 KD
fred 16/9 09:00-13:00 Examination: Salstentamen Östra paviljongen
mån 19/9 8:30-10 Programråd DMP MA456
mån 19/9 13-15 Information inför individuell examinationsuppgift
http://www.ub.umu.se/skriva
MC413 KD
ons 21/9 12:15-13 Inspirationsföreläsning, DMP-alumn Marcus Strandgren, 3D MC313
ons 21/9 13-15 Information och workshop inför grupparbetet
Beyond the total capture
Sellen & Wittaker, 2010 MC313 KD
tors 22/9 9:00-16 Workshop: prototyp, analys och behov
9:00-9:45 introduktion och föreläsning (MC313)
10:00-12:00 Föreläsning genusfotografen Vardagsrummet, Humhuset 
13-15 workshop MA382
15:00 återträff och redovisning MC313
Preece et al kap 8, 10-11, Pruit & Grudin, 2003 MC313
 
KD
mån 26/9 13-15 Workshop: utvärdering tillsammans med användare Preece et al 13-14 MC313 KD
tors 29/9 10-12 Workshop framtiden Preece et al, kap 5-6, Dewdney & Ride, kap 24 MC413 KD
mån 3/10 9:00 Besök sliperiet (anmälan först till kvarn) Sliperiets entré, konstnärligt campus
tis 4/10 10-12 Workshop och föreläsning: expertutvärdering
 
Preece kap 15
 
MC413 KD
tis 4/10 12-13 Inspirationsföreläsning, DMP-alumn Zanna Metzer, entreprenörskap MC413
handledning vid behov
tors 6/10 9:00-10 Tentamensgenomgång MC413
mån 10/10 8:30-15 Gästföreläsning Film i Västerbotten
Redovisning (obligatorisk närvaro)
Kursutvärdering
MA456 KD
tisd 11/10 17:00 Inlämning individuell uppgift Cambro
Notera att gästföreläsningar kan tillkomma
TBA Omtentamen

Notera att redovisningstillfället är obligatoriskt samt att vissa andra tillfällen kan så också vara. 

MC/MA = Mithuset

UB = Samhällsvetarhuset

Litteratur

Kursböcker

Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). Interaction Design-beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

Den svenska översättningen av Precce et al går också bra att använda: https://www.studentlitteratur.se/#9789144092072/Interaktionsdesign/ 

Andrew Dewdney , Peter Ride 
The digital media handbook
2. ed. : London : Routledge : 2013 : xii, 418 s. : 
ISBN: 9780415699891 (hbk.) : 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Övriga böcker som står med i kursplanen för aktuellt moment är endast referenslitteratur och därmed inte obligatoriska.

Artiklar 

Pruitt, John, and Jonathan Grudin. "Personas: practice and theory." Proceedings of the 2003 conference on Designing for user experiences. ACM, 2003.

Sellen. A. and Whittaker, S. (2010). Beyond total capture: A constructive critique of lifelogging. CACM, 53 (5).

Examination

Examinationen sker genom salstentamen, individuell inlämningsuppgift och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Kursansvarig lärare

Karin Danielsson Öberg