CSS-baserad webbdesign - nätkurs

Välkommen att läsa kursen CSS-baserad webbdesign, 7,5 poäng, höstterminen 2016!

Viktig information om registrering på kursen

Du registrerar dig själv på kursen i Umeå universitets Studentportal. För att kunna registrera dig via portalen krävs det att du är antagen till kursen och att du har en så kallad CAS-användaridentitet och ett lösenord. I samband med att du fick ditt antagningsbesked, fick du också ett informationsbrev med närmare upplysningar om hur du aktiverar denna användare.

På webbplatsen <http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/> finns mer information om CAS-användaren.

Om du sökt kursen sent och inte fått någon CAS-användare måste du kontakta Umdac, Umeå universitets datorcentral, för att få en sådan. Deras stödcentrum nås på 090-7866300 alternativt <https://www.formular.umdac.umu.se/umdac-pub/>.

På webbplatsen <http://www.student.umu.se/registrering/> finns en manual om hur själva registreringen går till. Webbregistrering är öppen från torsdag 25/8 till söndag 4/9.

Om lärmiljön

Kursen läses helt via nätet. Detta innebär att du kommer att bedriva dina studier via den webbaserade lärmiljön Cambro: <http://www.cambro.umu.se>

Lärmiljön använder vi till att genomföra alla för kursen nödvändiga aktiviteter, såsom inlämning och betygsrapportering av examinationer, information och diskussioner. Vi kommer med andra ord inte att ha några fysiska träffar.

För att logga in i Cambro (via länken CAS-login) måste du ha aktiverat din CAS-användare. Mer information om Cambro och CAS-användaren hittar du här: <http://www.student.umu.se/om-cambro>

När du registrerat dig på kursen och loggat in i Cambro med din CAS-användare kommer du att se kursen ”CSS-baserad webbdesign (27205HT15)” som en valbar flik i din arbetsmiljö. Lärmiljön i Cambro öppnar i samband med kursstart den 29/8.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av nedanstående bok av Richard York. Boken är förhållandevis omfattande och kan vid en första anblick te sig aningen skrämmande för den oerfarne webbutvecklaren. Poängteras i sammanhanget bör dock att litteraturen är vald med en tanke om att även kunna fungera som framtida referens för individer som vill vidareutveckla sina CSS-kunskaper. Boken innehåller vidare en stor mängd praktiska exempel och övningar vilka tydliggör resonemang och diskussioner.

Beginning CSS: cascading style sheets for Web design.
Ian Pouncey , Richard York
3rd ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : 2011. : xxx 432 s. : 

ISBN: 0-470-89152-1
Pris: ca 200-250kr beroende på återförsäljare.

Lycka till med kursen!

Kursinnehåll

Information om kursen innehåll finns i kursbeskrivningen.

Lärare

Johan Bodén (kursansvarig)
johan.boden@informatik.umu.se