Kurser i informatik, höstterminen 2016

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

Informationssystem, 15hp

Kursplan

Samhällets digitalisering, 7,5hp Rikard Harr 160829 - 160928 N
Informationssystem i organisationer, 7,5hp Lars Öbrand 160929 - 161031 N

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Kursplan

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp Per-Olof Ågren 161101 - 161201 N
Verksamhetsmodellering, 7,5 hp Robyn Schimmer 161202 - 170115 N

Design av informationssystem, 30 hp

Kursplan

Programmeringens grunder, 7.5 hp Göran Landgren 160829 - 160928 N
Databasdesign, 7.5 hp Dan Johansson 160929 - 161031 N
Människa-datorinteraktion, 7.5 hp John Waterworth 161101 - 161201 N
Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7.5 hp Göran Landgren 161202 - 170115 N

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

Informationssystem, 15hp

Kursplan

Samhällets digitalisering, 7,5 hp Per-Olof Ågren 160829 -160928 N
Informationssystem i organisationer, 7,5hp Lars Öbrand 160929 - 161031 N

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Kursplan

Informationsteknik och organisationsförändring, 7.5 hp Torbjörn Nordström 161101 - 161201 N
Verksamhetsmodellering, 7.5 hp Rikard Harr 161202 - 170115 N

Digital medieproduktion

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

Digital medieproduktion 1, 30hp

Kursplan

Interaktionsdesign för digitala medier, 10hp Karin Danielsson-Öberg 160829 - 161011 N
Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5hp Johan Bodén 161012 - 161115 N
Webbutveckling, 12,5hp Johan Bodén 161116 - 170115 N

Digital redigering och postproduktion, 30hp

Kursplan

Digital videoredigering, 7,5hp Joakim Lidström 160829 - 160928 N
Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5hp Joakim Lidström 160929 - 161031 N
Design i teori och praktik, 15hp Annakarin Nyberg 161101 - 170115 N

Masterprogrammet i IT Management

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

IT-innovation, 15hp*

Kursplan

Daniel Nylén 160829 - 161031 N

IT-utveckling, 15hp*

Kursplan

Lars Öbrand 161101 - 170115 N

IT-organisation, 15hp*

Kursplan

160829 - 161031 N

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Design för användarupplevelse, 15hp*

Kursplan

John Waterworth 160829 - 161031 N

Prototyper för interaktion, 15hp*

Kursplan

Rikard Harr 161101 - 170115 N

Användarforskning för interaktionsdesign, 15hp*

Kursplan

Victor Kaptelinin 160829 - 161031 N

Fristående kurser

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Introduktion till e-Government, 7.5 hp

Kursplan

Lars Öbrand 160829 - 161031 Hf

CSS-baserad webbdesign, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Johan Bodén 160829 - 161031 Hf

NoSQL-databaser, 7.5 hp

Kursplan

Göran Landgren 161101 - 170115 Hf

Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Joakim Lidström 161101 - 170115 Hf

Webbsystem och ramverk, 7.5 hp

Kursplan

Dan Johansson 161101 - 170115 Hf

Öppenhet på Internet, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Annakarin Nyberg 160829 - 161031 Hf

Fristående kurser avancerad nivå

Aktivitetsteori, 7,5 hp

Kursplan

Victor Kaptelinin 161101 - 170115 Hf

Design, innovation och ledning, 15 hp

Kursplan

Torbjörn Nordström 161101 - 170115 N

* Ges också som fristående kurs.
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)

Visit our page in English for advanced level course schedules