Bokningar - studentlabb

Nedan visas bokningar av informatiks datorlabb för innevarande månad.

Bokningar av studentlabben hanteras via institutionen. Bokningarna gäller i första hand då lokalerna är bokade specifikt för undervisning. Lokaler som inte är bokade är fritt tillgängliga för studenter som läser kurser i informatik. 

Datorsalarna är tillgänglig under terminstid samt en begränsad tid i anslutning till terminsstart och terminsslut. Övrig tid är lokalerna stängda. Under sommaren och ordinarie semestertid är lokalerna stängda.

DMP-labben MA336 och MA382 är endast tillgängliga för studenter på kurser inom programmet Digital mediaproduktion. 

HCI-labbet MA478 är endast tillgängligt för studenter på kurser inom Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier.

MA456, videokonferensrum

MA476, Mac-labb

MA478, HCI-labb

MA336, DMP-labb

MA366, PC-labb

MA376, Linux-labb

MA382, DMP-labb


Sidansvarig: Thomas Ahlmark

Utskriftsversion

Användning av våra datorlabb

För allas trevnad

Håll rent i labben.

Lämna inte fönster öppna.

Ta inte med mat i lokalerna, använd gemensamma utrymmen för detta.

Meddela oss om något inte fungerar eller om ni har synpunkter och idéer.


IT-support

Kontakt via epost:

Kontaktformulär

IT-ansvarig

Thomas Ahlmark
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  +46 90 786 59 45

Kontaktformulär

Systemansvarig

Åke Holmlund
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090 786 57 16

Kontaktformulär