Samverkan

Informatik har flera samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Umeå kommun, Vinnova, Länsstyrelsen i Västerbotten, Skellefteå Kommun och ett stort antal näringslivspartners. Våra samarbetsprojket består av människor som använder IT i sitt vardagsliv, företag som utvecklar produkter och tjänster, forskare som följer förändringarna i samhället, myndigheter och organisationer som vill förstå och få kunskap för att kunna ta bättre beslut.

Informatik erbjuder:

• Hjälp med utvärderingsprojekt
• Kunskap från olika experter och forskare
• Kontakt med allmänhet, företag, universitet, myndigheter
• Möjlighet att utveckla produkter och tjänster


Sidansvarig: Per Levén

Utskriftsversion