Per-Olof Ågren

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Informatik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, E450

Tel:

+46 90 786 92 15

E-postadress:

poagren@informatik.umu.seE-post

Webbsida:

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/personal/per-olof-agren/ Webbsida

Presentation

Jag har undervisat och forskat vid institutionen sedan 1991. Utöver att undervisa på grundutbildningen är jag också pedagogiskt ansvarig vid institutionen, vilket innebär att arbeta med övergripande kvalitets- och utvecklingsfrågor kring institutionens grundutbildning.

Allt sedan mitten av 90-talet har mitt vetenskapliga intresse handlat om virtualitet, om sociala företeelser på internet, om villkor och förutsättningar när företeelser digitaliseras – kort sagt, intresset handlar om digital kultur.

Jag bedriver en relativt omfattande verksamhet inom ramen för universitetets tredje uppgift. Som kritiker och recensent på kultursidor i dagspress har jag publicerat mellan mer än 500 artiklar kring digital kultur i synnerhet och samhällsvetenskap i allmänhet. Majoriteten av dessa artiklar finns samlade här.

Jag har även uppdrag i olika omfattning vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), vid Umeå universitet. 

I november 2013 utnämndes jag till Excellent lärare i den första omgången av Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ågren, Per-Olof

Formbar framtid: Essäer i skärningspunkten mellan nutid och framtid

2017

Hämta

Ågren, Per-Olof
Nyberg, Annakarin

Hur avslutar vi kandidatprogram?
Universitetspedagogiska konferensen 2017: 76-78

2017

-

Ågren, Per-Olof
H. Westergren, Ulrika

Hur skapar vi samsyn i handledning och examination av examensarbeten?
Universitetspedagogiska konferensen 2017: 79-81

2017

-

Ågren, Per-Olof

Hur sker samverkan i utbildning?
Universitetspedagogiska konferensen 2017: 82-83

2017

-

Nilsson, Kenneth
Nordström, Torbjörn
Ågren, Per-Olof; et al.

Informatiks historia: att etablera ett nytt akademiskt examensämne

2017

-

Ågren, Per-Olof

Den djupa webben – endast för förryckta
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Den nödvändiga forskningskommunikationen
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Robotar som känner dig bättre än du
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

En nyckel till minskad massövervakning
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Dataismen och den fria viljan
Västerbottens-Kuriren

2016

-


Sidansvarig: Per-Olof Ågren

Utskriftsversion