Henrik Wimelius

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Informatik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, F448

Tel:

+46 90 786 79 02

E-postadress:

henrik.wimelius@umu.seE-post 2

henrik.wimelius@informatik.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/personal/henrik-wimelius/ Webbsida

Presentation

Jag bedriver forskning inom ramarna för forskargruppen IT Management vid institutionen för Informatik. De senaste två åren har till största del handlat om färdigställandet av min avhandling, vilken även försvarades framgångsrikt den 28 april, 2011. Avhandlingen, med titeln ”Duplicate systems: investigating unintended consequences of IT in organizations” finns digitalt att tillgå via universitetsbiblioteket på denna länk. En kortare sammanfattning (på engelska) finns att tillgå på följande länk.

Jag har tilldelats Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling inom informatik/informationssystem i Sverige 2011. Priset delas ut av Svenska informationssystemsakademin - SISA

Utöver den forskning som presenteras i min avhandling och är orienterad mot utforskandet av oavsiktliga och bestående konsekvenser av informationsteknologi i organisationer arbetar jag för närvarande även med ett forskningsprojekt fokuserat mot digital tjänsteinnovation, samt ett projekt om plattformsteknologier och generativitet. För mer information om min forskning i allmänhet eller min avhandling i synnerhet, kontakta mig gärna via antingen e-post eller telefon.

Utöver min forskning undervisar jag även vid det Systemvetenskapliga programmet och programmet för Digital Medieproduktion.


Sidansvarig: Henrik Wimelius

Utskriftsversion

IT Management group

Läs mer om vår forskargrupp IT Management på vår officiella sida eller på vår sida på Facebook.