Annakarin Nyberg

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Informatik

Roller:

Biträdande prefekt

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, F451

Tel:

+46 90 786 97 18

E-postadress:

annakarin.nyberg@umu.seE-post 1

annakarin.nyberg@informatik.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/personal/annakarin-nyberg/ Webbsida

Presentation

Mitt namn är Annakarin Nyberg och jag arbetar som stf. prefekt och lektor vid institutionen för informatik. 

Under våren 2013 tillträdde jag som ställföreträdande prefekt vid institutionen. Därutöver är jag aktiv i grundutbildningen bland annat som ansvarig på momenten Digitala tjänster och innovationssystem (BIT-programmet) och Digitalt entreprenörskap (DMP-prorammet). Våren 2013 ägnades även åt forskningsprojektet DARE under ledning av Vicerektor Agneta Marell. Inom projektet arbetade jag med att skapa former för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan universitet och näringsliv. 

2012 var ett hektiskt år i och med att min bok Digitalt entreprenörskap (Studentlitteratur 2012) lanserades den 1 augusti. Under 2013 har jag ägnat mycket tid åt att föreläsa om boken runt om i Sverige.

Digitalt entreprenörskap visar hur sociala medier kan användas för att bygga starka varumärken, etablera hållbara kundrelationer och bedriva kostnadseffektiv marknadsföring. I boken granskas bloggares väg från hobby till jobb, det vill säga hur de har gått tillväga för att professionalisera en fördomsfylld fritidssyssla och forma den till en motor i växande företag.

Sagt om Digitalt entreprenörskap:

"...inspirerar till nyföretagande och minskar tröskeln för nyfikna entreprenörer att våga prova starta eget; den kan användas som referenslitteratur för såväl grundskola, gymnasieskola som universitetsutbildning. Det är en bok väl värd att läsa, reflektera över och rekommendera till andra."

Agneta Marell, Professor i företagsekonomi Vicerektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet. 

Mellan 2010 och 2012 har jag varit med och drivit EU-projektet AGNES, finansierat av AAL och Vinnova. Jag har undersökt frågor som rör äldre och it och vad som sker när den här gruppen av användare tar klivet ut på nätet. 

Under våren 2008 försvarade jag min doktorsavhandling Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv.

Avhandlingen handlar om hur vi utvecklar förhållningssätt och handlingsstrategier till IT. I avhandlingen diskuterar jag även de metodologiska utmaningar som följer av att utforska människors subjektiva upplevelser av IT i vardagen.

I min pågående forskning arbetar jag med frågor som på olika vis belyser hur människor formar sin identitet på nätet. Detta sker bland annat genom studier av IT:s betydelse för sexuell exponering bland unga, och en treårig etnografisk nätstudie av bloggande kvinnor. 

Tiden efter disputationen har jag bland annat ägnat att leda projektet Om det privata i publika och digitala rum. Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen och finns dokumenterat i Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:9: Se mig: unga om sex och internet

Mellan 2008 och 2010 har jag också arbetat inom det vinnovafinansierade projektet Innovation Cultures som delprojektledare med fokus på vardagslivsforskning och metodikforskning

Projektets sajt UmeåLive speglar en hel del av de aktiviteter som pågick inom projektet.

Tidigare Projektaktiviteter:

Tidigare var jag verksam inom det vinnovafinansierade projektet IT för det goda livet, där jag fick möjlighet att utveckla mina forskningsintressen i en riktning som till slut resulterade i min doktorsavhandling. Projektledare för projektet var professor Erik Stolterman och därutöver deltog även övriga kollegor ur forskargruppen Digital Kultur.

Dessförinnan var jag aktiv inom Centrum för Digitala Affärer, där jag bland annat arbetade med frågor rörande digitala kundrelationer. Under projekttiden bedrev jag mina empiriska studier inom Daydream Software.

Undervisning:

Jag har deltagit i undervisning på samtliga nivåer inom grundutbildningen i informatik. Därutöver har jag deltagit som gästföreläsare på högskolepedagogiska kurser för universitetslärare inom UPC:s regi. 

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ågren, Per-Olof
Nyberg, Annakarin

Hur avslutar vi kandidatprogram?
Universitetspedagogiska konferensen 2017: 76-78

2017

-

Harr, Rikard
Nyberg, Annakarin
Berggren, Marcus; et al.

Friend or foe: exploring master suppression techniques on Facebook
Information research, 21(2)

2016

-

Nyberg, Annakarin

The significance of the others:: A qualitative study of non-users of digital artifacts
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCES ON ICT, SOCIETY AND HUMAN BEINGS 2015, WEB BASED COMMUNITIES AND SOCIAL MEDIA 2015 AND CONNECTED SMART CITIES 2015: 45-54

2015

-

Nyberg, Annakarin
Wiberg, Mikael

Sociala medier - ett nät av härskartekniker?
Human IT, 13(1): 1-34

2015

Hämta

Harr, Rikard
Nyberg, Annakarin Harr

Enhancing and Inhibiting: artifact ecologies and human experience
Workshop at CHI2015, At Seoul, Korea

2015

-

Nyberg, Annakarin
Harr, Rikard

Let the right one in: Boundary management of social media among senior Facebook users

2015

-

Nyberg, Annakarin
Wiberg, Mikael

Sociala medier och härskartekniker

2014

-

Nyberg, Annakarin
Waterworth, Eva

Boken om AGNES: erfarenheter av ett projekt om äldre och IT

2013

Hämta

Harr, Rikard
Nyberg, Annakarin

Att få saker gjorda: studenterfarenheter från en kurs med ett onlinebaserat tidshanteringsstöd
Reformation, revolution, evolution: 27-50

2013

-

Wiberg, Charlotte
Nyberg, Annakarin

Innovating social media: five strategies for successful digital entrepreneurship
Innovation through Social Media: 119-126

2012

-


Sidansvarig: Thomas Ahlmark

Utskriftsversion