Anna Croon Fors

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Informatik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, B469

Tel:

+46 90 786 61 35

E-postadress:

anna.croon@umu.seE-post 1

acroon@informatik.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/personal/anna-croon-fors/ Webbsida

Presentation

Våren 2006 disputerade jag med avhandlingen Being-with Information Technology: Critical explorations beyond use and design En teknikkritisk studie av relationen mellan informationsteknik och meningskapande i vardagslivet. Avhandlingen går att ladda ner som pdf och jag tar förstås gärna mot frågor och synpunkter på detta arbete.

Under perioden 2007-2010 bedriver jag forskning om genus, digital teknik och innovation inom ramen för ett forskningsprojekt med namnet "Genusorienterade designstudier av innovativ IT-användning". Projektet finaniserias av Vinnova och ProcessIT Innovations. Jag är också aktiv i vår grundutbildning och handleder självständiga arbeten på grundläggande, avancerad och forskarnivå.

Jag har sedan början av 90-talet bedrivit kritiska och teknikfilosofiska studier av IT. Tillsammans med mina kollegor i Life Research Group studerade jag en rad social fenomen som aktualiserats av informationsteknikens ökade närvaro i människor liv. Exempelvis bloggar, chattar, virtuella världar och gemenskaper. Gemensamt för dylika sociala fenomen är att de ger uttryck för den digitala kultur som i allt högre utsträckning präglar och påverkar vår livsvärld och vårt meningsskapande.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Croon Fors, Anna

The ontology of the subject in digitalization

2013

-

Thaidens, Theo
Regev, Gil
Beard, Jon W.; et al.

Book Review: Growing Wings on the Way: Systems Thinking for Messy Situations
International Journal of Scoiotechnology and Knowledge Development, 4(3): 56-63

2012

-

Croon Fors, Anna

Strange familiarity: on the material turn in feminism and HCI
The 6th European conference on gender and ICT

2011

-

Croon Fors, Anna

Accountability in design

2010

-

Croon Fors, Anna
Wiberg, Mikael

Digital Materiality as Imprints and Landmarks: the case of Northern Lights
International Journal of Information Ethics, 12: 6-11

2010

-

Croon Fors, Anna

The Beauty of the beast: the matter of meaning in digitalization
AI & Society, 25(1): 27-33

2010

-

Croon Fors, Anna
Mörtberg, Christina

Innovation and gender in the making: A gendered analysis of technological performances at the stage
5th conference on Gender and ICT

2009

-

Croon Fors, Anna

Quality of Life and Information Technology: On becoming and responsibility in everyday life
International Workshop: Good Life in a Technological Age

2008

-

Stolterman, Erik
Croon Fors, Anna

Critical HCI Research: a research position proposal
Design Philosophy Papers, 1

2008

-

Croon Fors, Anna

Being-with Information Technology: Critical explorations beyond use and design

2006

Hämta


Sidansvarig: Anna Croon Fors

Utskriftsversion