Till umu.se
Prefekt Mikael Wiberg
Biträdande prefekt Katrin Jonsson
Ställföreträdande prefekt Annakarin Nyberg
Studierektor Ulrika H. Westergren
Programansvarig Karin Danielsson-Öberg
Digital medieproduktion
Katrin Jonsson
Matsterprogrammet i IT Management
Mikael Söderström
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer
Rikard Harr
Masterprogrammet i människa-dator interaktion
Ulf Hedestig
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation
Administratör Lisa Mogren
Ekonomisamordnare
Pia-Maria Lillvik-Moliis
studieadministratör
Tina Lundmark
Institution
IT-ansvarig Thomas Ahlmark
Katalogansvarig Thomas Ahlmark
Webbansvarig Johan Boden
Thomas Ahlmark
Arbetsmiljöombud Karin Danielsson-Öberg
Företrädare för lika villkor Ulrika H. Westergren

Sidansvarig: Thomas Ahlmark
2010-11-01

Utskriftsversion

MIT-huset

Mit-huset

Bild: Mattias Pettersson