Ny professor i Informatik

[2018-10-15] Lördag den 20 oktober installeras Charlotte Wiberg, institutionen för informatik, som professor i Informatik med inriktning mot interaktionsdesign vid Umeå universitets årshögtid. Förutom professorsinstallationen som äger rum i Aula Nordica håller hon sin installationsföreläsning lördag den 20 okt kl 9.00-9.30 i Hörsal C, Samhällsvetarhuset. En föreläsning som även är öppen för allmänheten.

Professorsinstallationen har historiskt sett två huvudinnebörder. Den ena är en form av välkomnande, en sorts upptagande av vederbörande i kretsen av professorskollegor vid lärosätet. Den andra innebörden är att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs, en slags forskningsinformation. Vid de flesta lärosäten i landet, inkluderat Umeå universitet innebär det att de professorer som installeras (som benämns ”installandi”) håller en installationsföreläsning.

För Charlotte Wiberg som nu installeras som professor vid Umeå universitet innebär det att hon håller sin installationsföreläsning som del av Umeå universitets installationsceremoni och titeln för hennes föredrag är ”Interaktionsdesign för digitala upplevelser”.

Anställningen som professor innebär att leda forskning och utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom att bedriva egen forskning samt undervisa och handleda på grund- avancerad och forskningsnivå, och i sin installationsföreläsning kommer Charlotte att ge exempel på den forskning hon bedrivit under de senaste åren.

– Att installeras som professor känns jätteskoj, och jag ser fram emot att fortsätta bidra till ämnets utveckling. I min forskning har jag bland annat jobbat med, och studerat barn och ungdomars IT-användning, inte minst med fokus på upplevelser relaterat webbdesign och spel, och ungdomars IT-användning idag kan vara en god ledstjärna för vart den mer generella IT-utvecklingen är på väg, säger Charlotte.

Under sin installationsföreläsning på lördag kommer Charlotte Wiberg beröra de studier hon gjort, beskriva en del av det metod- och teoriutvecklingsarbete hon gjort inom sin forskning, samt blicka framåt – både vad gäller ämnet och vad gäller samhällets digitalisering. Hon hälsar alla varmt välkomna till sin installationsföreläsning nu på lördag kl 9!

För mer information och fullständigt program se:

Mer information

Fullständigt program

Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Fanny Routovaara

Adress till nyheten:
http://www.informatik.umu.se/nyhet//.cid293382


Sidansvarig: Mikael Wiberg

Utskriftsversion