Mikael Wiberg inledningstalar om digital transformation

[2018-04-06] På onsdag den 11 april är professor Mikael Wiberg, Informatik, inbjuden som keynote för att hålla inledningsanförandet för en stor EU-konferens i Berlin.

Under rubriken "Media, Materiality & Mediation - On digital transformation of public spaces" kommer Mikael Wiberg att prata om sin forskning kring digital transformation och digital materialitet. Han kommer att fokusera på vårt framväxande interaktionssamhälle, hur vår vardag transformeras genom användning av digital teknik, och hur media omformar det offentliga rummet. Han kommer också beröra hur social kommunikation och mediaanvändning formas och omformas i det digitala landskapet. Temat för konferensen är "samskapande, big data och digital transformation av det offentliga rummet" och det är den avslutande konferensen inom EUs satsning på Cyberparks. Mer information om konferensen hittar du här.

Redaktör: Fanny Routovaara

Adress till nyheten:
http://www.informatik.umu.se/nyhet//.cid291238


Sidansvarig: Mikael Wiberg

Utskriftsversion