Första årliga konferensen för SCDI

[2018-09-27] Mellan 6-7 september höll Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) sin årskonferens i Umeå. Intresset var stort när deltagare från Umeå universitet, Göteborgs universitet och Handelshögskolan i Stockholm presenterade forskningsresultat.

Sedan 2013 har Umeå universitet och Göteborgs universitet arbetat gemensamt med etableringen av SCDI. Med basfinansiering från Carl Bennet AB har initiativet framgångsrikt attraherat forskare som bedriver internationellt excellent forskning med fokus på digital innovation, digital transformation och digitalisering. Formaliseringen av SCDI genomfördes förra året och centrat inkluderar i dagsläget 36 forskare från Umeå universitet, Göteborgs universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

– Det är verkligen ett viktigt steg för oss att genomföra vår första årskonferens, säger Jonny Holmström, en av föreståndarna för SCDI. Vi har jobbat länge med att få de organisatoriska bitarna på plats men nu när den saken ligger bakom oss fokuserar vi på forskningsresultat.

Den första dagen genomfördes keynotes av rektor Hans Adolfsson, professor Ola Henfridsson (Warwick Business School) samt Martin Wiklund (VD på SportsWik). Detta följdes upp med presentationer av SCDIs egna forskare samt en workshop med fokus på en projektansökan.

– Vi är stolta över den verksamhet vi har etablerat, men är angelägna att ta nästa steg menar Jonny Holmström. Dagens samhälle karaktäriseras av en snabb digitalisering av verksamheter som på flera sätt förändrar förutsättningarna för verksamheter i både näringslivet och offentlig sektor. Detta får i sin tur många gånger oförutsedda konsekvenser, vilket skapar både utmaningar och möjligheter i det digitaliserade samhället. Genom en excellent forskningsmiljö kan vi stödja regionens aktörer för att möta de utmaningar och de kompetensbehov som skapas. Årskonferensen gav många idéer för hur vi ska göra detta på bästa sätt.

Bild ovan: Rektor Hans Adolfsson, som i sitt anförande påpekade hur välpositionerad SCDI är i relation till samhällets digitalisering.

Redaktör: Fanny Routovaara

Adress till nyheten:
http://www.informatik.umu.se/nyhet//.cid293266


Sidansvarig: Mikael Wiberg

Utskriftsversion