3 miljoner till forskning om digitala arkiv

[2018-09-24] Mikael Wiberg, professor vid institutionen för informatik har tillsammans med kollegor i Finland fått ett nytt forskningsprojekt, med titeln "Digital access to the Sámi heritage archives”, beviljat av Interreg. Totalt är projektet på 11,7 MSEK varav nästan 3 miljoner till forskning om digitala arkiv vid informatik, Umeå universitet.

Syftet med projektet är att undersöka hur design och användning av digital teknik kan nyttjas för att tillgängliggöra det samiska kulturarvet, att förbättra det samiska kulturarvets åtkomlighet genom att utveckla nya tekniska applikationer och att bidra till utveckling av gemensamma etiska riktlinjer för att använda det samiska kulturarvet.

– Samägda stora digitala arkiv, delade mellan olika organisationer, och mellan olika länder gör projektet till ett spännande case, och vårt fokus på det samiska kulturarvet passar väl in med Umeå universitets fokus på det arktiska området, säger Mikael Wiberg.

Projektet löper från den 1 oktober 2018 till den 31 december 2020, och har som målsättning att samla data ur mycket stora mängder arkivmaterial. Projektet är ett landsöverskridande samarbete, där varje land har en viktig roll. De huvudsakliga delarna av projektet fördelas enligt följande: de samiska arkiven och det digitala innehållet (Finlands och Norges samiska arkiv), teknisk utveckling (Uleåborgs universitet, Finland), interaktionsdesign, gränssnitt och användartester (Umeå universitet, Sverige), användarcentrerad design (Lapplands universitet, Finland).

Redaktör: Fanny Routovaara

Adress till nyheten:
http://www.informatik.umu.se/nyhet//.cid293231


Sidansvarig: Mikael Wiberg

Utskriftsversion