Lediga jobb

Institutionen för informatik består av 30 lärare och forskare, sex administratörer och 10 doktorander. Ämnet informatik studerar interaktionen mellan människor och informationsteknik, för förstå hur tekniken bäst kan användas men också för att förstå dess begränsningar. Vi utvecklar verktyg, metoder och teorier och utvärderar informationsteknik i relation till individer, organisationer och samhälle. Våra huvudsakliga forskningsområden är IT management, e-hälsa och interaktionsdesign. Vår forskning genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor.

Universitetslektor i informatik

Institutionen för informatik söker nu en universitetslektor i informatik med inriktning mot IT-management. Anställningen är en tillsvidareanställning från 2016-08-01 eller enligt överenskommelse. För behörighet krävs visad pedagogisk skicklighet, avlagd doktorsexamen i informatik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Sista ansökningsdag är 4 april 2016.

Arbetsuppgifter 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Den sökande ska kunna medverka i och ta ansvar för utvecklingen av kurser på såväl grund- och avancerad nivå och därtill även delta i utvecklingsarbete på programnivå. Anställningen kommer att omfatta minst 50 % undervisning de första tre åren. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Anställningen kan med fördel kombineras med externfinansierande forskningsprojekt. Den sökande förväntas därför ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel. Utöver undervisning och forskning, kan tjänsten även inkludera olika samordnings- och ledningsuppdrag, samt även vissa administrativa uppdrag.

Om anställningen 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid institutionen för informatik vid Umeå universitet. Anställningen kräver närvaro vid institutionen under arbetstid. Tillträde är i augusti 2016 eller enligt överenskommelse.

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i informatik med en inriktning som är relevant för det aktuella området, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom informatik med inriktning mot informationssystem, IT-management och digital innovation. Därutöver beaktas även förmågan att samverka med det omgivande samhället. Visad undervisningsskicklighet samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är mycket meriterande. Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande kunskaper åberopas skall en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras. Erfarenhet av olika undervisningsformer, exempelvis ”blended learning” eller nätburen undervisning, är också meriterande. Vidare är dokumenterad erfarenhet av samordnings- eller ledningsuppdrag samt erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering meriterande.

Övriga kvalifikationer 
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi vill att du ska vara utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Vi vill också att du är en person som tar fullt ansvar för de arbetsuppgifter du har att driva och genomföra. Arbetet kräver också att du har god förmåga att samarbeta med andra såväl inom som utanför Umeå universitet.

Ansökan
Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Umeå universitets anställningsordning, här
Hur ansökan till universitetslektor ska utformas finns i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Institutionen för informatik (www.informatik.umu.se) består av 45 medarbetare. Ämnet informatik studerar interaktionen mellan människor och informationsteknik, för att förstå hur tekniken bäst kan användas men också för att förstå dess begränsningar. Informatik är värdinstitutionen för ett flertal utbildningsprogram på både grund- och avancerad nivå. Den övriga verksamheten utgörs i huvudsak av forskarutbildning och forskning som till stor del finansieras av externa anslag. Våra huvudsakliga forskningsområden är interaktionsdesign, it-management och e-hälsa. Läs mer på http://www.informatik.umu.se

Ansökan
Skicka in din ansökan här


Sidansvarig: Mikael Wiberg

Utskriftsversion

MIT-huset

Mit-huset

Bild: Mattias Pettersson