HeadlineImage

Teknik påverkar nätgemenskaper

Teknikens utformning har betydelse för hur människor kommunicerar och beter sig på Internet. Det menar Daniel Skog, Umeå universitet, som i en avhandling studerat den svenska nätgemenskapen LunarStorm.

Daniel Skog har under fyra år deltagit i LunarStorm för att ta reda på hur medlemmarna använder systemets funktioner och verktyg när de kommunicerar med varandra. I hans studie framkommer att teknikens, eller mjukvarumiljöns utformning har betydelse för medlemmarnas kommunikationsvanor och beteenden.

Det är dock svårt att förutsäga hur en enskild del av mjukvarumiljön kommer att påverka den sociala miljön, eftersom nätgemenskapens medlemmar ofta hittar oväntade och innovativa tillämpningar av varje mjukvarukomponent.

- Varje funktion har utformats utifrån en idé om dess användning. Men när tusentals medlemmar under lång tid utforskar och experimenterar med olika funktioner uppstår en mängd parallella användningsmönster. Ofta skiljer sig dessa från den avsedda användningen, säger Daniel Skog.

Läs hela nyheten här.