HeadlineImage

"Teknik handlar mer om intresse än kön"

Christina Mörtberg, tidigare docent i Informatik vid Umeå universitet, hedrades på sin 60-årsdag av forskarkollegor och studenter från Norden, USA, Mocambique, Tanzania och Australien med en antologi tillägnad hennes långa forskargärning kring genus och teknik.

Book Cover: Travelling Thoughtfulness- feminist technoscience stories"Travelling Thoughtfulness- feminist technoscience stories" är namnet på antologin som är skriven av alla de forskare som har samarbetet med Christina Mörtberg och följt hennes genusforskning på nära håll och inspirerats av den genom åren. Hon var själv mycket hedrad över antalogin, hon vill särskilt lyfta fram kvinnorna i teknikutbildningarna mer.

Att koda är kreativt

- Det är inte tjejerna som är problemet utan hur utbildningarna utformas. Att programmera behöver inte vara tråkigt. Det är snarare ett fantastiskt kreativt arbete, att testa att nya program löper igenom. När det funkar är det en stor lycka. Det handlar mer om intresse för ämnet än kön, säger Christina Mörtberg, numera knuten till Linnéuniversitetet och Oslo universitet.

Text och bild: Ingela Hjulfors Berg