HeadlineImage

Stort söktryck till Informatik

Över 46 000 studenter har sökt till Umeå universitet i höst, vilket är rekord. - Det är svårt att prata om trender, men söktrycket på våra utbildningar på Informatik har fördubblats, säger Daniel Skog, studierektor på Institutionen för informatik.

 Beteendevetenskapliga programmet ( BIT) har i år 2,88 sökande per plats till 20 platser. Totalt 57 förstahandssökande. 

 - Vi har aldrig haft så många sökande till programmet på tio år, säger Daniel Skog. 

Även Systemvetenskapliga programmet (SVP) har gått framåt rejält från 28 sökande ifjol till 54 sökande till 20 platser i år, eller 2,7 sökande per plats. Även i Örnsköldsvik och Skellefteå, där programmet också ges, har gått framåt. 

- Det är tydligt att det verkar ha gått fram till de sökande av SVP och BIT att IT-branschen går bättre än på många år och att det finns jobb.

Digitial Medieproduktion( DMP) hade över 103 sökande till 30 platser i år, jämfört med 87 sökande i fjol.

- Det är sedan länge ett stort söktryck på DMP och det finns även ett ökande intresse från branschen på våra studenter. 

Många sökande till masterprogrammen

Även det nystartade masterprogrammet Cross Media Interactive Design, som ges i Skellefteå har många sökande, 22 sökande från Sverige och fem internationella studenter. Detsamma gäller för masterprogrammet i IT-management, åtta sökande från Sverige och åtta internationella studenter. Däremot har antalet sökande till masterprogrammet Human Computer Interaction gått ned.

- Det märks att antalet sökande internationella studenter går ned på grund av studieavgifterna för studenter utanför Europa. Human Computer Interaction  är ett av våra program som lockar många internationnella studenter, men inte i år. Vi är väldigt nöjda av att ha fått så många sökande till våra andra masterprogram, generellt är de programmen inte så stora, säger Daniel Skog. 

Även sommarkurserna som ges på nätet har ett stort söktryck i år.

Text och bild: Ingela Hjulfors Berg