Nybakad professor i Informatik

Mikael Wiberg har tillträtt en lärostolsprofessur vid institutionen för Informatik och Media vid Uppsala universitet. Med sina 36 år är han en av de yngsta professorerna inom ämnet i dag.

Han har klättrat snabbt i den akademiska karriären. Den tog fart för 16 år sedan med systemvetenskapliga studier på Informatik vid Umeå universitet.
– Samma dag som jag tog examen 1997 var jag kallad till jobbintervju som IT-konsult på ett IT-företag i Umeå. Men jag hade ett ärende upp på Informatik och sprang på studierektorn som istället föreslog att jag skulle prova på att jobba på institutionen ett år, säger Mikael Wiberg.
Han blev som sagt aldrig IT-konsult, istället fortsatte han att forska kring mobila system vilket ledde till en doktorsexamen i Informatik 2001.

Digitalt material för extrema miljöer

– Jag fortsatte sedan med att forska kring interaktionssamhällets framväxt som ledde fram till en docentur på samma institution. Under de senaste åren har min forskning bland annat handlat om interaktiv arkitektur och nya digitala material för extrema miljöer. Det har bland annat handlat om teknik, som till exempel när de byggde in skärmar i isblock för Icehotel som gav besökarna norrskensprognoser, till forskningsprojekt för LKAB och SoftCenter med fokus på digital teknik för modern gruvhantering, och nu senaste ett stort forskningssamarbete med Saab med fokus på innovativ fordonsdesign tillsammans med bland annat Designhögskolan.

Konstnärligt campus

Sedan 2008 är han även forskningsledare för Designhögskolan i Umeå där fokus legat på uppbyggnad av en ny forskarutbilding i design och en gemensam forskningsvision för Konstnärligt Campus i nära samarbete med Arkitekhögskolan och Humlab.
– Jag ser två utmaningar för Umeå universitet och Umeå som stad, dels så behövs det en medveten satsning på kompetensuppbyggnad för Konstnärligt Campus för utveckling av en unik och stark forskningsmiljö i världsklass, samt en tydlig utveckling av Umeå de närmaste åren för att axla kulturhuvudstadsrollen, säger Mikael Wiberg.

Han blir kvar som forskningsledare för Designhögskolan så det är nog inte sista gången som vi hör något från honom i debatten kring Konstnärligt Campus i Umeå.
– Jag släpper inte Umeå i första taget, säger han och ler.

Text och bild: Ingela Hjulfors Berg