HeadlineImage

IT-miljöer granskas av studenter

De nya it-studenterna har bara gått några veckor på Umeå universitet men har redan fått kasta sig ut bland företag och myndigheter för att granska hur dessa sköter sin it-miljö.

 De företag och myndigheter som studenterna granskat är ofta starkt beroende av att it-systemen fungerar effektivt. Därför har det varit mycket intressant för studenterna, som kommer från institutionen för informatik, att följa exempelvis träningscentret IKSU, en hårfrisör, en bokhandel, Försäkringskassan, Umeå stadsbibliotek, Svenska kyrkan och landstinget.

Granskar frågor kring it-system

Många frågor har väckts. Hur kopplar man ett intranet så att det fungerar för hela verksamheten? Hur sköter man dokumenthanteringssystem? Vad gör man när kostnaderna för tredje part-lösningar skjuter i höjden? Ska man välja open source-lösningar? Hur finner man ett passande affärssystem som stämmer överens med bokningssystem? Det är en mängd frågor som studenterna fått brottas utifrån sina besök ute på arbetsplatser.

Läs hela artikeln på Infotech Umeå.

Bild: Mikael Hansson