HeadlineImage

IT kan förbättra äldres sociala liv

Den europeiska befolkningen blir allt äldre och ensammare. Agnes-projektet är en europeisk studie som ska hjälpa äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom IT. Studien leds av professor John Waterworth vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet.

– Vårt mål är att bevisa att det med ny teknik går att ha ett socialt liv även som gammal. Det är inget som bara är unga förunnat. Användargränssnitt och användarvänlighet är mycket viktigt i studien. Vi tittar på alltifrån berörbara objekt som går att vrida eller stryka på med handen för att interagera, fysiska kognitiva spel liknande WII, blinkande lampor och kameror med ansiktsigenkänning som ska göra de äldre observanta på att någon vill ha kontakt med dem över nätet. Det kan till exempel vara ett barnbarn som vill spela spel eller kanske visa bilder för mormor eller farfar, säger professor John Waterworth.
Ett 60-tal äldre vårdtagare deltar från Sverige, Spanien och Grekland. De är alla fysiskt friska, några deltagare kan ha en begynnande demens och i behov av viss hjälp. Från Skellefteå kommun deltar tjugo äldre personer tillsammans med sina anhöriga.
Läs hela nyheten

Bild: Ingela Hjulfors Berg