HeadlineImage

Forskning kring IKT-lösningar och kroniska sjukdomar

[2010-10-12] RICHARD-projektet har tilldelats 27 miljoner kronor under tre år av EU:s ramprogram FP7. Femton projektpartners från fyra europeiska regioner ska utarbeta IKT-lösningar för kroniska sjukdomar. I Sverige samordnas projektet av professor John Waterworth, institutionen för informatik vid Umeå universitet.

RICHARD-projektet, vars namn står för Regional IKT-baserade kluster för tillämpningar inom hälsovården, ska under tre år titta på hur informationsteknik kan hjälpa personer med kroniska sjukdomar till en bättre vardag.

Totalt fyra regioner i länderna Italien, Polen, Storbritannien och Sverige ingår i projektet. Tre av länderna är specialiserade på varsin kronisk sjukdom; Italien fokuserar på stroke, Storbritannien granskar diabetessjukdomar och i Sverige är det framförallt kognitiva och demenssjukdomar som ska utvärderas.
RICHARD-projektet har i Sverige tre samarbetspartners i Västerbotten; forskargruppen Q-life på Umeå universitet, IT-konsultföretaget Explizit i Skellefteå samt Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus.

– Vi kommer inte att ta fram nya tekniska hjälpmedel i RICHARD utan mera titta på hur IKT kan användas för kroniska sjukdomar och ta fram ett gemensamt koncept för framtidens användare, säger John Waterworth, professor vid institutionen för informatik. Han är medlem i forskargruppen Q-life med fokus på hur informationsteknik kan utformas och tillämpas för att förbättra hälsa och livskvalitet för människor.
Umeå universitet erhåller drygt 2,5 miljoner kronor i bidrag från EU till RICHARD-projektet.

Text och bild: Ingela Hjulfors Berg

Bildtext: Deltagare i RICHARD-projektet i Västerbotten är från vänster Carl-Johan Orre, John Waterworth och Eva Lind-Waterworth, Umeå universitet samt Sture Eriksson från Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus och Arne Viktorsson, Explizit, Skellefteå.