Barns designtankar om lärandespel

Underhållande spel för lärande, s. k. edutainment-spel, används allt oftare i dagens skolor. Men att hitta rätt balans mellan lärande och underhållning är inte helt lätt. Karin Danielsson-Öberg vid institutionen för Informatik anser att designprocessen kan underlättas om barn och unga får medverka.

– De vet vad som kan förväntas av tekniken, och har synpunkter på spelens innehåll och utseende, säger hon. Fredag den 17 september försvarar Karin Danielsson Öberg sin avhandling med titeln Att främja medverkan: Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner.

Datorer och spel är idag en självklar del av vårt liv, och i skolan blir edutainment-spel allt vanligare som komplement till läromedel. Karin Danielsson-Öberg har i sin avhandling studerat hur det fungerar att låta barn och ungdomar delta i designprocessen för tre olika lärande spel.

Under ett antal månaders tid fick några barn och tonåringar komma med synpunkter på designteamens skisser och prototyper vid olika användarsessioner. Enligt Karin Danielsson-Öberg betydde det mycket att redan i ett tidigt skede få veta barnens åsikter om koncept och innehåll, interaktionslösningar, och utseende och känsla.
– Även ganska små barn är mycket kompetenta, och har en känsla för att spelen ska innehålla lagom mycket underhållning och lärande.

Läs hela nyheten här.

Bild: Ingela Hjulfors Berg