AGNES-projektetet besökte Umeå

Företrädare för tio projektpartners från hela Europa besökte Umeå 3-5 maj för konsortium-möte i AGNES-projektet. Det är ett europeisiskt projekt som ska hjälpa äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom IT. Studien leds av professor John Waterworth vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Användare i Sverige, Grekland och Spanien kommer att delta i varje skede av projektet, som viktiga aktörer i innovationsprocessen. Valda frivilliga användare i Skellefteå och Umeå har redan de första installationerna i sina hem och tillhandahåller projektgruppen med väsentliga kommentarer och förslag på design. AGNES-projektet besökte även ett serviceboende i Skellefteå tillsammans med representanter från kommunen.

AGNES-projektet representerar en unik kombination av specialistkompetens samt praktiska och kommersiella kunskaper. I projektet ingår världsberömda forskare inom psykologi och åldrande från Spanien, ledande experter inom computer vision och emotion recognition från Grekland och Tyskland, företrädare för användare och vårdgivare från Sverige, Grekland och Spanien, samt leverantör av kommunikationsteknik från Italien och en utvecklare av ett banbrytande socialt nätverk för familjer från Österrike. Projektet samordnas av Umeå universitet med FoU bidrag från Institutionen för informatik och Institutionen för medicinsk teknik vid Norrlands Universitetssjukhus.

AGNES-projektet har tilldelats cirka 25 miljoner kronor under 2009–2012 av EU-kommissionens Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme och har en total budget av 34.5 miljoner kronor. I Sverige koordineras AAL av Vinnova.

Bilder: Gustaf Ulander