HeadlineImage

Videokonferens knyter samman studenterna

De befinner sig på olika orter i Umeå, Övik och Skellefteå men följer ändå samma föreläsning. Med stora bildskärmar på väggarna och direktsänt bild och ljud kopplas de nya studenterna på Systemvetenskapliga programmet upp mot varandra.

It-företagen i regionen efterlyser fler systemvetare och institutionen för Informatik vid Umeå universitet svarar upp mot detta genom att denna höst ta in studenter till nya grupper också i Övik och Skellefteå. Sammanlagt är det ett 50-tal studenter som börjar Systemvetenskapliga programmet i höst varav 30 i Umeå och 10 i respektive Övik och Skellefteå.

Nytt för i år är den distansöverbryggande tekniken som används under föreläsningar. Stora bildskärmar har monterats upp i rummen på alla tre orter så att studenterna ska kunna se och höra varandra på vilken ort de än befinner sig.

– Tekniken har kommit till ett stadium där kvaliteten är så god att vi kan jobba på ett nytt sätt, förklarar läraren Ulf Hedestig när han välkomnar studenterna på de tre orterna till deras första gemensamma föreläsning.

Att lyfta in teknik för videokonferenser som en naturlig del av utbildningen ser han som ett mycket stort framsteg. Det kommer att ge studenterna en vana att handskas med tekniken vilket är viktigt eftersom att allt fler företag jobbar distansöverbryggande.

– Det här är en miljö som i ert yrkesverksamma liv kommer att vara en viktig del, förklarar Ulf Hedestig för studenterna och lyckönskar dem då det ännu är förhållandevis få institutioner som likt Informatik kan ge en så här god kontinuerlig kvalitet på tekniken.