Om institutionen

Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar.

Vi utvecklar hjälpmedel, metoder, teorier och utvärderar informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle. Våra största forskningsområden är digitala tjänster, industriell IT och interaktionsdesign. En stor del av vår forskning bedrivs inom det Vinnovafinansierade VinnVäxt-programmet, ProcessIT Innovations.

Vårt utbildningsutbud

På grundnivå bedriver vi utbildning på fristående kurser och flera program som systemvetenskap med inriktning mot design, interaktion och innovation, digital medieproduktion och beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. På avancerad nivå erbjuder vi masterprogram. Vi erbjuder även delar av vårt kursutbud som nätkurser.

En ny institution

Verksamheten i informatik i Umeå startades 1969 under etiketten administrativa databehandling (ADB), och inom ramen för en institutionell organisation gemensamt med disciplinerna matematik och statistik.
Tillsammans med numerisk analys, ADB erhållit en egen självständig ställning under 1977 i det nybildade Institute of Information Processing. ADB har sedan dess tillhört Samhällsvetenskapliga fakulteten medan numerisk analys och dess utväxter tillhört fakulteten för matematik och naturvetenskap.

Nytt MIT-hus

Slutet av åttiotalet var en period av snabb tillväxt för hela institutionen för informationsbehandling. Den svenska riksdagen röstade en proposition till en ansamling av informations-teknisk forskning vid universitetet. Tillväxten av instituttonen ledde till att MIT-huset byggdes på campus. Denna ökning motiverar slutligen i juli 1994 en uppdelning av institutet i två separata och helt oberoende enheter - Administrativ databehandling byter namn till Informatik  och teknisk databehandling byter namn till Datavetenskap.

Informatik i dag

Instituionen har i dag ca 50 anställda, varav sex administrativ personal och ett 20-tal doktorander och masterstudenter. Inom forskningen samarbetar vi med industrin och andra akademiska institutioner. Våra forskare är särskilt framgångsrika internationellt inom Tillämpad IT, Process IT, Interaktionsdesign, IT Management, Genusforskning inom IT, Cross Media Design och E-hälsa. 


Sidansvarig: Mikael Wiberg

Utskriftsversion

mitum_1

Bild: Ingela Hjulfors Berg

Rikard Harr disputerar

Bild: Ingela Hjulfors Berg

Mithuset

Bild: Ingela Hjulfors Berg

Kontaktinformation

Institutionen för informatik
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5

Tel:  090 786 6500

Fax:  090 920 30

Kontaktformulär