ICT och hälsa: The Q-LIFE Research Group

Q-Life utforskar nya sätt som informationsteknik kan utformas och tillämpas för att förbättra hälsa och livskvalitet för ett stort antal individer: i vardagen, i kliniska och i andra särskilda omständigheter.

Vårt arbete är till sin natur tvärvetenskaplig, med utgångspunkt i samspelet forskning, design, vetenskap, teknik och sociala problem. Vi samarbetar med lokala organisationer, till exempel de sysslar med behov av grupper som äldre, fysiskt eller psykiskt handikapp, och andra.

Vi tror att utan teknik vi inte är mänskliga, och att informationsteknik kan förändra liv - på gott och ont. Medan vissa informationstekniken har haft en roll för att skapa till synes oöverstigliga och växande problem i det moderna samhället, lämplig teknik har också en enorm potential att förbättra de gemensamma villkor som stress, depression, ensamhet, ångest, åldersrelaterad demens, fysisk och social isolering, och självdestruktiva livsstil.

Vi strävar efter att göra radikala innovationer som har en positiv inverkan på livskvaliteten för de människor som använder dem.

Vi vill bidra till en framtid där tekniken används för att konstruktivt samarbeta med och lösa problem, snarare än den nuvarande standardiserad metod att tillämpa farmaceutiska och tekniska korrigeringar utan frågor.

Mer allmänt är vi intresserade av hur tekniken kan användas för att skapa livsförändrande upplevelser: intellektuella, emotionella, praktiska, konstnärliga, sociala och andliga.

Research Projects
Please refer to our English webpage for details of our research projects


Sidansvarig: John Waterworth

Utskriftsversion

Kontaktinformation

John Waterworth
Insitutionen för Informatik
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset plan 4

Tel:  46 90 786 6771

Mobil:  46 70 551 5407

Kontaktformulär