Till umu.se

Avhandlingar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Peeters, Jeroen

Perpetual perspectives: on designing for aesthetic engagement

2017

Hämta

Saarikko, Ted

An inquiry into the nature and causes of digital platforms

2016

Hämta

Svedmark, Eva

Becoming Together and Apart: technoemotions and other posthuman entanglements

2016

Hämta

Moradi, Fatemeh

Working out Work: From Personal Informatics to Redesigning Work

2016

Hämta

Nylén, Daniel

Digital innovation and changing identities: investigating organizational implications of digitalization

2015

Hämta

Öbrand, Lars

Information infrastructure risk: perspectives, practices & technologies

2015

Hämta

Arvidsson, Viktor

Digital transformation: the material roles of IT resources and their political uses

2015

Hämta

Sandberg, Johan

Digital Capability: Investigating Coevolution of IT and Business Strategies

2014

Hämta

Pesola, Ulla-Maija

Crossing Boundaries: Transferring eHealth services across the Northern Periphery

2013

Hämta

Svahn, Fredrik

Digital Product Innovation: Building Generative Capability through Architectural Frames

2012

Hämta

Hoshi, Kei

Here and now: Foundations and practice of human-experiential design

2012

Hämta

Wimelius, Henrik

Duplicate systems: investigating unintended consequences of information technology in organizations

2011

Hämta

Westergren, Ulrika H.

Disentangling sociomateriality: an exploration of remote monitoring systems in interorganizational networks

2011

Hämta

Jonsson, Katrin

Digitalized industrial equipment: an investigation of remote diagnostics services

2010

Hämta

Skog, Daniel

Mjukvarumiljöer för gemenskap: En studie av nätgemenskap, teknik och kultur

2010

Hämta

Danielsson Öberg, Karin

Att främja medverkan: Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner

2010

Hämta

Jegers, Kalle

Pervasive GameFlow: Identifying and Exploring the Mechanisms of Player Enjoyment in Pervasive Games

2009

Hämta

Orre, Carl Johan

Using Technologies with Care: Notes on Technology Assimilation Processes in Home Care

2009

Hämta

Harr, Rikard

Striking a balance: Managing collaborative multitasking in computer-supported cooperation

2009

Hämta

Nyberg, Annakarin

Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv

2008

Hämta

Croon Fors, Anna

Being-with Information Technology: Critical explorations beyond use and design

2006

Hämta

Jakobsson, Mikael

Virtual worlds and social interaction design

2006

Hämta

Nyström, Christina Amcoff

Designing Intranets for Viability: Approaching Organizational Empowerment and Participation

2006

Hämta

Lindblad-Gidlund, Katarina

Techno Therapy: a relation with technology

2005

Hämta

Raoufi, Matthew M.

How can I help you?: The delivery of e-government services by means of a digital assistant.

2005

Hämta

Nordström, Torbjörn

Informaction Systems Stewardship: Advancing utilisation of information technology in organisations

2003

Hämta

Lund, Andreas

Massification of the Intangible: An investigation into embodied meaning and information visualization

2003

Hämta

Fällman, Daniel

In Romance with the Materials of Mobile Interaction: A Phenomenological Approach to the Design of Mobile Information Technology

2003

Hämta

Wiberg, Charlotte

A Measure of Fun: Extending the scope of web usability

2003

Hämta

Wiberg, Mikael

In between mobile meetings: Exploring seamless ongoing interaction support for mobile CSCW

2001

Hämta

Lindh Waterworth, Eva

Perceptually-seductive technology: designing computer support for everyday creativity

2001

Hämta

Holmström, Jonny

Information system and organization as multipurpose network

2000

Hämta

Henfridsson, Ola

IT-adaptation as sensemaking: inventing new meaning for technology in organizations

1999

Hämta

Ågren, Per-Olof

Att förstå virtualisering

1998

Hämta

Levén, Per

Kontextuell IT-förståelse

1997

Hämta

Levén, Per

Från användning till handling: Om kvalitet i ett marknadsorienterat informationssystem

1995

Hämta

Grönlund, Åke

Public computer systems, the client-organization encounter, and the societal dialogue

1994

Hämta

Stolterman, Erik

Designarbetets dolda rationalitet: en studie av metodik och praktik inom systemutveckling

1991

Hämta

Forsgren, Olov

Samskapande datortillämpningar: en systemteoretisk ansats för lösning av vissa förändringsproblem vid administrativ datoranvändning

1988

Hämta


Sidansvarig: Jonny Holmström

Utskriftsversion