Personer i IT Management Group

Nedan finner du information om de forskare som ingår i forskningsgruppen IT Management Group.

Jonny Holmström

Jonny Holmström är professor i informatik vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen inkluderar ITs organisatoriska konsekvenser, digital innovation, och metodik för samverkan mellan universitet och näringsliv. Han har undersökt hur organisationer innoverar med IT, och studerar för tillfället hur organisationer i processindustrin kan utveckla hållbara konkurrensfördelar genom användning av IT, och hur mediaorganisationer använder sig av heterogena mediaportföljer i sin verksamhet.

Per Levén

Per Levén is a lecturer at the Department of Informatics, Umeå University. His research is primarily focused towards investigating the relationship between IT innovation and organizational structures and processes. In particular, Per is interested in digital innovation, and configurations of open innovation in complex organizational contexts.

Henrik Wimelius

Henrik Wimelius är lektor vid institutionen för Informatik, Umeå universitet. Hans forskning fokuserar framförallt på adoption, assimilation och adaption av IT i komplexa organisatoriska miljöer. 

Katrin Jonsson

Katrin Jonsson är lektor vid institutionen för Informatik, Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar främst på IT-baserade tjänster och deras roll i organisatoriska kontexter. 

Ulrika H. Westergren

Ulrika H. Westergren är lektor vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på hur IT triggar, möjliggör och påverkar organisationsförändring, emergenta organiseringsformer och interorganisatoriska nätverk, digital innovation, samt tillitsfrågor kopplade till teknikanvändning inom företag. 

Johan Sandberg

Johan Sandberg är doktorand på Umeå universitet vid institutionen för informatik. Han arbetar för närvarande i projekt som undersöker radikal IT-innovation, kunskapsöverföring mellan industri och akademi samt informationssystems påverkan på organisatorisk anpassningsförmåga.

Lars Rönnbäck

Lars Rönnbäck är doktorand vid Institutionen för Informatik, Umeå universitet. Hans primära forskningsområde är Risk Management där han undersöker riskhanteringsstrategier i samband med användning av informationsteknik i processindustriella sammanhang.

Nils-Petter Augustsson

Nils-Petter Augustsson är doktorand vid Umeå universitets Industriforskarskola. Parallellt med sina forskarstudier arbetar han som konsult på Logica med projektledning och lösningsansvar som specialområden. Den industriella miljön är också i centrum när det gäller Nils-Petters forskning som inriktats på kontextens betydelse vid managering av IT-system.

Daniel Nylén

Daniel Nylén är doktorand på Institutionen för Informatik vid Umeå Universitet. Hans forskning fokuserar främst på att undersöka hur arbete organiseras för att kunna ta hand om digitala innovationer. Daniel är intresserad av digitala innovationers generativa natur och studerar digitalisering av olika branscher med ett särskilt fokus på medieföretag och förlag.

Agneta Nilsson

Agneta Nilsson, Fil dr i Informatik från Göteborg Universitet, är universitetslektor på Umeå universitet och Göteborg Universitet. Hennes forskningsintressen fokuserar på organisering och ledning av IT-faciliterade förändringsprocesser i organisatoriska kontexter. Hon är särskilt intresserad i samspelet mellan tekniska och ”icke-tekniska” designbeslut, och implikationer av dessa för arbete och organisationer.

Nannette NapierNannette Napier

Nannette Napier är verksam som post doc vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Hon är också assistant professor vid Georgia Gwinnett College. Napier arbetar I aktionsforskningsprojekt som adresserar utmaningar för mjukvaruföretag som t ex projektledning, kravhantering, och så kallade agila utvecklingsmetoder.

Lars MathiassenLars Mathiassen

Lars Mathiassen är en adjungerad professor vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Han är även Georgia Research Alliance Eminent Scholar, professor vid Computer Information Systems Department och en av grundarna av Center for Process Innovation at Robinson College of Business, Georgia State University. Hans forskning är fokuserad på utvecklingen av informationstjänster, det sätt på vilket IT möjliggör innovering av affärsprocesser, och på hanteringen av organisationsförändringsprocesser.


Sidansvarig: Jonny Holmström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Jonny Holmström
Umeå universitet, Informatik
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset plan 4

Tel:  +46 90 7869766

Kontaktformulär

Mer information

Söker du mer information om våra aktiviteter? Här hittar du några förslag på sidor:Våra publikationerFölj oss på Facebook för de senaste nyheterna!