Nyheter

2011-06-20

Branschråd i Skellefteå

2011-05-19

Presentation vid Brottsoffermyndigheten

2011-03-18

Deltagande i informationsträffen ICT for innovative government and public services, Bryssel

2011-01-09

Presentation på temadagen "Användare i utvecklingen", Nätverket för verksamhetsarkitekter, Skatteverket

2011-01-13

Möte med Huddinge kommun rörande Värderingsmodeller för etjänster

2010-12-14--16

Open Government, ministerkonferens i Bryssel och Gent.

2010-10-27--28

Projektmöte i Skellefteå

2010-06-07--09

Deltagande i European Local Government Conference - ICT and local governement transformation in Europe, Berlin

2010-06-04

Besök hos Katarina Johansson, Stockholm stad. En av två verksamma inom e-programmet.

2010-05-04--5

Projektmöte med Skellefteå kommun. Inlämning av lägesrapport

2010-04-21

Deltagande i Sirius IT's användarmöte i Stockholm

2010-03-17

Branschrådsträff i Skellefteå med besök från Vinnova

2010-03-16

Deltagande i workshopen Efficient and Effective eGovernment, Bryssel.

2010-02-24
Projektmöte i Skellefteå med fokus på transaktionskostnadsmodeller

2010-02-02--03
Projektmöte i Skellefteå med fokus på transaktionskostnadsmodeller

2010-01-16
Manus rörande Skellefteåprojektet skickas in till Public Service Review:European Union 19.

2010-01-13--14
Projektmöte i Skellefteå med fokus på transaktionskostnadsmodeller