Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhet

Detta projekt är finansierad av Vinnova under utlysningen Hållbara verksamhets- och affärsmodeller. Projektet samfinansieras också via Skellefteå kommun, Umeå universitet och ett branschråd bestående av IT-företag verksamma i regionen.

Projektets syfte är att:

utveckla modeller för strategisk verksamhetsutveckling som förmår hålla samman kontaktytan mellan medborgare och kommun (front-office) och de bakomliggande arbetsprocesserna i förvaltningarna (back-office) i en långsiktigt hållbar enhet.

Projektets resultat

Projektet kommer att leverera en modell för långsiktig hållbar strategisk verksamhetsutveckling. Denna modell omfattar tre komponenter;

  • En modell för utveckling av behovsstyrda e-tjänster
  • En modell för att mäta utvecklings- och transaktionskostnader för e-tjänster som leveraras över multipla kanaler
  • En modell för private-public partnership vid utveckling och användning av e-tjänster

Kontaktinformation

Projektledare

Erik Stolterman
Tel: +46 (0)90 - 786 55 31

Bitr projektledare:

Mikael Söderström
Tel: +46 (0)90 - 786 68 43

Bitr projektledare:

Ulf Hedestig
Tel: +46 (0)90 - 786 61 32