Till umu.se

Forskning

Forskningen vid institutionen för informatik vid Umeå universitet är fokuserad på design och användning av informationsteknik och dess interaktion med individer, organisationer och samhälle. Den karaktäriseras av en stark ambition att studera informationsteknik i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. För mer information rörande forskningen vid institutionen se webbplatserna för forskargrupperna, projekten och forskarna vid institutionen.

Forskningsnyheter

Doktorand sökes med inriktning mot digitala miljöer och material inom äldrevård

2015-01-15
Informatik söker en doktorand för att bidra till den internationella forskningsfronten kring IT i vården inom områdena människa – datorinteraktion (HCI), informationssystem (IS) och Health informatics (HIS).

Två nya böcker med John Waterworth

2014-12-15
John Waterworth, professor vid institutionen för informatik, är aktuell med två nya böcker som tar upp begreppet ”presence”, känslan av närvaro, i datormedierad miljöer.

Victor Kaptelinin om begreppet affordance

2014-12-04
Victor Kaptelinin, professor vid Informatik, har publicerat ett kapitel i Interaction-Design.Org i vilket han diskuterar begreppet affordance.

Maktspel och härskartekniker på internet

2014-11-24
I den nya boken Sociala medier och härskartekniker visar forskare vid Umeå universitet hur härskartekniker har flyttat ut på internet. Något som skapar nya förutsättningar både för den som vill visa makt inför andra och för den som behöver värja sig.

Informatik firar med 20-årsjubileum

2014-11-16
Forskare, studenter, tidigare anställda och representanter från företag och organisationer mötte upp för att delta när Informatik vid Umeå universitet firade 20-årsjubileum.

Doktorander med blick för samhällets digitalisering

2014-10-29
Institutionen för Informatik vid Umeå universitet ökar sin satsning på doktorander. I höst har fyra nya anställts, sammanlagt finns nu 14 doktorander på Informatik vilket är ett rekord i institutionens historia.

Samverkanscentrum ProcessIT Innovations får fortsatt stöd av VINNOVA

2014-10-23
ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering av VINNOVA med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.

Kunglig teknikresa besökte Umeå universitet

2014-10-14
En delegation med 24 representanter från näringsliv och myndigheter besökte i slutet av förra veckan Umeå på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga teknikresa. Att just Umeå blev årets resmål var ett initiativ från H.M.K. Carl XVI Gustaf.

IVA och Hans Majestät Konungen besökte Informatik

2014-10-10
Idag, fredagen den 10 oktober, gästades institutionen för Informatik av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Besöket var en del av IVAs Kungl. Teknikresa 2014 till Umeå som även innefattade besök till bland annat Designhögskolan, Bildmuseet, Volvo och Umeva.

Forskningsprojekt om digitala innovationer i organisationer beviljas 9 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

2014-06-16
Ett femårigt forskningsprojekt vid Umeå universitet får 9 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projektet, som leds av professor Jonny Holmström från Swedish Center for Digital Innovation och institutionen för informatik, kommer att pågå i fem år och bedrivs i samverkan med partners från näringsliv och offentlig sektor.

Fler nyheter

Relaterad information

Utbildning på forskarnivå

Kontaktinformation

John Waterworth
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Campustorget 5, 4 trappor

Tel:  +46 90 786 67 31

Kontaktformulär