Till umu.se

Forskning

Forskningen vid institutionen för informatik vid Umeå universitet är fokuserad på design och användning av informationsteknik och dess interaktion med individer, organisationer och samhälle. Den karaktäriseras av en stark ambition att studera informationsteknik i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. För mer information rörande forskningen vid institutionen se webbplatserna för forskargrupperna, projekten och forskarna vid institutionen.

Forskningsnyheter

Samverkanscentrum ProcessIT Innovations får fortsatt stöd av VINNOVA

2014-10-23
ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering av VINNOVA med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.

Kunglig teknikresa besökte Umeå universitet

2014-10-14
En delegation med 24 representanter från näringsliv och myndigheter besökte i slutet av förra veckan Umeå på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga teknikresa. Att just Umeå blev årets resmål var ett initiativ från H.M.K. Carl XVI Gustaf.

IVA och Hans Majestät Konungen besökte Informatik

2014-10-10
Idag, fredagen den 10 oktober, gästades institutionen för Informatik av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Besöket var en del av IVAs Kungl. Teknikresa 2014 till Umeå som även innefattade besök till bland annat Designhögskolan, Bildmuseet, Volvo och Umeva.

Forskningsprojekt om digitala innovationer i organisationer beviljas 9 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

2014-06-16
Ett femårigt forskningsprojekt vid Umeå universitet får 9 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projektet, som leds av professor Jonny Holmström från Swedish Center for Digital Innovation och institutionen för informatik, kommer att pågå i fem år och bedrivs i samverkan me...

Johan Sandberg försvarar avhandling

2014-06-04
Johan Sandberg lägger den 5 juni fram sin avhandling om behovet för organisationer att se över sina digitala strategier.

Organisationer behöver strategier för en alltmer digitaliserad värld

2014-06-03
I takt med att vår omvärld digitaliseras vävs informationsteknik och praktik samman inom en rad tillämpningsområden. Då teknikförändringar sker snabbare än övrig organisationsutveckling behöver organisationer skapa förmåga till samevolution av IT- och affärsstrategier. – Organisationer behöver utv...

Fyra doktorander söks till Informatik

2014-05-14
Institutionen för informatik söker fyra doktorander under titeln "Samhällets digitalisering".

Bonnie Nardi ny hedersdoktor

2014-05-14
Professor Bonnie Nardi har utnämnts till hedersdoktor för hennes framstående och långvariga forskningssamarbete med Umeå universitet och institutionen för Informatik.

Nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

2014-05-14
Gert Klötzke, erfaren kock och ständig inspirationskälla för studenter och anställda vid Restauranghögskolan, och Bonnie Nardi, ledande forskare som starkt har influerat och format det internationella forskningsområdet människa-dator interaktion, har utsetts till hedersdoktorer vid Umeå universitets...

Fler nyheter


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Jonny Holmström
2010-05-04

Relaterad information

Utbildning på forskarnivå

Kontaktinformation

John Waterworth
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Campustorget 5, 4 trappor

Tel:  +46 90 786 67 31

Kontaktformulär